Når alarmen går

Høsten og vinteren kan by på utfordringer for strømnettet. På driftssentralen har Tore Morten Valåmo og resten av teamet full oversikt og sitter klare, døgnet rundt, for å overvåke og styre både nett og kraftproduksjon på Helgeland, og er førstelinje når det skal settes beredskap.


– Når høst- og vinterstormene melder ankomst
sjekkes værvarslene ofte om det det kommer ekstremvarsel, og noen ganger mottar vi et varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Hvis det meldes ekstremvær tar vi en vurdering, og dersom vi tror det kan bli riktig ille setter vi beredskap, forklarer Valåmo.
Da må beredskapsorganisasjonen se på ulike tiltak som skal settes i verk.
– Det kan være at vi oppbemanner enkelte steder, eller sender montører til områder med vanskelig fremkommelighet ved uvær, for eksempel øyer som Vega, Herøy og Dønna hvor vi er avhengige av fergeskyss. Helgeland Kraft har egne hus på disse plassene hvor montørene kan sitte og vente dersom det skulle være behov. Det er for å være sikker på at det ikke tar så lang tid før vi kan hjelpe dem som blir strømløse.  

Ønsker opplysninger

Noen får ansvaret for å gi informasjon til kunder og media, og sentralbordet oppbemannes for å kunne ta i mot henvendelser. 

– Vi har et feilnummer kundene våre kan ringe dersom de ser noe feil. Normalt i hverdagen går telefonene til driftssentralen, men dersom det er mye som skjer må vi få hjelp til å ta oss av disse henvendelsene. Når det er uvær er vi veldig interesserte i å få beskjed av kundene våre dersom de ser noe unormalt. Dette hjelper oss å finne og rette opp feilen raskere. Det oppfordrer vi sterkt til. Noen ringer for å spørre hvor lang tid det tar før strømmen kommer tilbake, men vi ønsker hovedsakelig henvendelser fra dem som har reelle opplysninger, sier han.
Montasjeavdelingen fyller bensin på arbeidsbilene og sørger for at nødvendig utstyr er på plass for å gjenopprette strømforsyningen.
Overvåkings- og styringssystemet sender automatisk ut en sms til dem som kan bli berørt dersom det registreres en feil på høyspentanlegget.

Mange vurderinger

Når styringssystemet oppdager en feil begynner det å lyse og snurre i en oransje lampe i taket. Etter en stund går også alarmen. Når det er skikkelig uvær snurrer lyset hele tiden.

– Systemet registrerer ikke feil på lavspentlinja, så det blir vi oftest oppmerksom på via kundehenvendelser. I slike tilfeller snakker vi først med kunden og avdekker om feilen ligger hjemme hos kunden. Det skjer noen gang. Om vi sender folk ut da, så er det kunden selv som må betale. Alle feil som oppdages inne i huset er elektrikerens oppgave å løse. 

Enkelte feil er også vanskelige å oppdage da de ikke vises med det blotte øye. Da kan det ta litt lenger tid før feilen blir rettet. 

– Vi sjekker alltid om det ikke er meldt inn noe arbeid ved linjene av egne folk eller entreprenører som skogrydding og slikt. All aktivitet i nærheten av linjene skal meldes til Helgeland Kraft og loggføres. Da kan vi ta kontakt med dem for å være sikker på at det ikke er de som har forårsaket bruddet. Etter en stund prøvekobler vi, og da er de viktig at ingen er i nærheten av linjene. Det er mange vurderinger som skal tas og man må forholde seg kald og rolig. 

Driftssentralen i Mosjøen har svært lav nedetid.
– Vi liker å tenke at vi er flinke på det vi holder på med. Men, at vi har så høy oppetid er det flere som skal ha ros for. Oppetid er et prioritert område og vi jobber hele tiden for å forbedre oss.