Montør i vinterstorm

Når stormene uler utenfor stuedøra sørger montørene for at du kan sitte inne med varme på ovnene og lys i stua. – Dette er jobben vår. Vi tenker ikke så mye over det, vi har gjort det i åresvis.


Robin Jøsevold har vært ansatt i Helgeland Kraft siden 1982 og gått vakt siden 1986. 
– Det tyder på at vi har det greit i Helgeland Kraft. 

Sikkert og effektivt

Jøsevold hevder at en montørs arbeid i 1986 og 2018 er to helt forskjellige verdener.
– Før i tiden klatret vi i mastene med spenning på uisolerte tråder på lavspenten. Det var på en måte ingen begrensninger for hva vi gjorde. Det var bare hva vi så lekt.

Nå har de flere hjelpemidler. I begynnelsen hadde Helgeland Kraft én snøscooter fordelt på 20 montører.

– Nå har vi firhjuling og syv snøscootere for å komme oss ut i terrenget. Før måtte vi skjære ned trærne fra linja med motorsag. Det var risikosport. I dag har vi Safety-cut. Da sprenger vi treet ned, og sparer nok en time og vel så det per tre.
I 1982 måtte de ofte låne hustelefonen til folk på gårdene når de jobbet i felt. Nødnettet har derimot gjort jobben langt mer effektiv.

Nye krav til HMS (helse, miljø og sikkerhet) har også gjort jobben mye sikrere.
– Å være montør ble tidligere kalt ekstremsport, men nå har det blitt så sikkert og trygt at folk må drive med ekstremsport på fritida. Vi får ikke gjort det i arbeidstida, og det er bra. Folk skal jo hjem igjen etter arbeid, sier han. 

Utfordrende vær

Været skaper ofte utfordringer for det 8000 kilometers lange strømnettet.
Lange perioder med nedbør gjør bakken bløt. Da hender det at trær faller ned på linjene. Tordenvær og lynnedslag skaper utfordringer og havarerer transformatorene. Store snøfall og skiftende temperaturer legger is på linjene.
– Det mest utfordrende er gjerne de store snøfallene. Da kan flere spenn rammes på høyspenten. Ofte i kombinasjon med væromslag. Vi har målt opptil én meter snø og is i diameter på linjene, og en halv meter er ikke uvanlig. Da kan det falle ned både ti og tolv spenn. Vi gjør det vi kan for å unngå dette. Vi banker snøen ned fra linjene og bruker helikopter for å blåse vekk snøen. Men, når den har fått en iskjerne så må vi altså banke av stykke for stykke. Det blir steinhardt.

Meningsfylt arbeid 

Når montørene mottar melding fra driftssentralen om at det er en feil på linja, må de ut og lokalisere feilen.
– Om vinteren befarer vi området med truger, ski eller snøscooter for å finne feilen. 
Han har klatret i noen hundre master i løpet av årene. 
– Nå jobber jeg ved stasjonsavdelinga til Helgeland Kraft Nett og har arbeidssted fra trøndelagsgrensa til Saltfjellet. Det betyr at jeg hovedsakelig jobber innendørs, men er ute når jeg har vakt. Jeg ønsker å fortsette i vaktordningen for å beholde nærheten til det gamle basisfaget mitt.
Mange ganger er det utfordrende å ta seg fram til feilstedet. Montørene blir ofte både våte og kalde. Selv klatring i stolpene kan være vanskelig.
– Om det er rette været så fryser stolpene også. Da må vi bruke øks og hogge av isen bit for bit for å komme oss opp. Men, alt i alt så liker jeg det. Det er jo forsåvidt et meningsfylt arbeid. Og man ser resultatene med en gang. 

Møter forståelse

Tidligere var det vaktlag på Hemnes, Rana og Nesna. Nå er det ett vaktlag som dekker alle de tre kommunene.
– Det er store områder og bare to mann på vakt. Det har derfor blitt mer travelt, og man bruker mer tid på å ta seg frem. Vi jobber i tillegg under tidspress, da det er store kostnader knyttet til ikke levert energi. Konsekvensene med å være uten strøm i dalene er som regel også mer alvorlige da mange bruker vannpumpe. Om strømmen går blir de fri for både vann og strøm. Om de driver gårdsbruk kan det derfor få store konsekvenser. Vi har dette i tankene når vi jobber.
Noen ganger har været vært så ekstremt at montørene av sikkerhetsmessige årsaker måtte trekke seg ut.
– Under stormen Narve sto vi i mastene og strakk opp linjene fra bakken, men måtte avbryte oppdraget. Ti minutter etter at vi hadde forlatt området blåste linjene ned.
Generelt møter de mye forståelse.
– Oppi dalene er de gjerne på letten for å låne oss utstyr og mer til. Enkelte har gått ut på ski og funnet feilen før vi kommer oss oppover.

Godt arbeidsmiljø

Jøsevold liker den vakre helgelandsnaturen og foretrekker klatring i stolper fremfor kontorjobb.
– Det er en fantastisk jobb om man liker å se naturkreftene i sving. Ingen arbeidsdager er like og vi har et godt arbeidsmiljø mellom montørene. Det er høye krav til sikkerhet, og viktigst av alt, det er et meningsfylt arbeid.