Leirfjord kultiveringsanlegg

Det er åttende året på rad at Statkraft, Miljødirektoratet og Helgeland Kraft samarbeider om å sette ut fisk i Vefsna-, Fusta- og Drevjovassdraget. Utsettingen av laks er et ledd i arbeidet med å få friske laks i elver og vassdrag.

Etter rotenonbehandlingen som ble brukt for å utslette lakseparasitten Gyrodactilus Salaris, har vi deltatt i et samarbeid om utsetting av laks i elver og vassdrag.

Planen er at miljøtiltaket etter hvert skal gi grunnlag for naturlig fornyelse av fisk og en naturlig fiskestamme i vassdragene.

Utsetting av fisk inngår i enkelte vassdragskonsesjoner som et miljøtiltak i elver og innsjøer.

Gode resultater

Etter Rotenonbehandlingen i 2011 har de opprinnelige laksebestandene i Vefsn-vassdraget blitt bevart i genbanken på Bjerka. Sammen med Miljødirektoratet og Statkraft, har Helgeland Kraft kjøpt et settefiskanlegg i Leirfjord kommune. Her mottar de flere millioner rogn for å legge et grunnlag for naturlig fornyelse av fisk og en naturlig fiskestamme i vassdragene.

– Det er strenge krav på et slikt anlegg for å unngå smitte. All rogna som kommer hit blir desinfisert, og all fisken som skal ut blir testet for lakseparasitt av veterinærmyndighetene. En del av den befrukta rogna settes på naturlig kaldt vann, klekkes rundt mai, og i løpet av sommeren settes den ut som yngel, forteller Tor-Erik Pedersen ved Leirfjord kultiveringsanlegg.

– Samtidig produserer vi smolt. Da setter vi rogna på oppvarmet vann i starten for en raskere prosess. Deretter klekkes rogna og lever på plommesekken i cirka en måned før den settes på foring i større kar, sier han.

Fiskene overvåkes nøye for å passe på at den har riktig oksygeninnhold i vannet, nok fôr og rene kar. Deretter blir smolten sjekket for lakseparasitt før den varsomt transporteres til området hvor den skal settes ut.

– Vassdraget er sterkt kontrollert, og det tas kontinuerlige fiskeprøver under strenge krav fra veterinærer. Det er gledelig å se at disse prøvene har vist gode resultater av vårt arbeid.