Integrering på judomatta

Høsten 2016 startet Judogruppa i Stålkameratene et integreringsprosjekt for at flykninger i samhandling kunne få en lettere overgang til det norske miljøet.


Ronald Guttormsen jobber i den kommunale flyktningetjenesten og er selv judotrener og initiativtaker.

– Målgruppa var bosatte flyktninger og asylsøkere bosatt ved asylmottak. Den primære aldersgruppa var 8-15 år og målet var å integrere innvandrerbarn i et norsk miljø. I løpet av høsten 2016 engasjerte vi vel 15 barn, samt noen eldre ungdommer. Det har vært stor aktivitet og vi er godt fornøyd med resultatet, sier Guttormsen som ønsker å videreføre ordningen med voksne innvandrere.

Skal ha de gøy

– Nå ønsker vi å etablere en tettere kontakt med foreldrene til disse barna. Vi har allerede fått spørsmål fra blant annet en engasjert far fra Somalia, og har selvsagt gitt positive tilsvar på dette, sier Guttormsen.
Judosporten er en av verdens største individuelle sport med over 28 millioner utøvere.
I Mo i Rana har Judogruppa til Stålkameratene trent 1.300 judoutøvere i løpet av 33 år. Ved utgangen av 2016 består klubben av cirka 50 aktive medlemmer fra syv til 50 år.
– Målet er selvsagt at ungene skal ha det gøy.

Gir hverdagen innhold

Når man er ny i et ukjent land, oppsøker man gjerne det kjente og trygge. Resultatet er at flykningene søker sammen og en integrering i det norske miljøet tar mye lengre tid.
– Vi har deltakere fra blant annet Utskarpen, Båsmo, Åga, Polen, Syria og Malaysia. Barna utvikler seg når de leker sammen, og de lærer veldig fort. Det oppstår et vennskap eller bekjentskap under judotreningene, noe som gjør at det føles litt tryggere når man senere møter de samme kjente ansiktene på svømming eller bowling. Derfor er det viktig med god oppførsel. Dette er lek og læring.
Guttormsen har selv observert hvor vanskelig det er for barna å bo på asylmottak.
– Det er ikke bra å bo der. Det er en vanskelig livssituasjon. Å få komme hit og utfolde seg er en veldig fin ting. Da smelter ungene sammen, og vi klarer å gi hverdagen innhold.

Godt, trygt og inkluderende

Helgeland Kraft har på bakgrunn av deres gode initiativ sponset Judogruppa.
– Sponsormidlene er veldig viktig for oss og bidrar til å holde liv i klubbens allsidige engasjement. Nå ønsker vi å engasjere nye foreldre til trener- og lederrollene i idrettslaget, og ønsker å arrangere trenerkurs slik at det etableres et godt, trygt og inkluderende miljø med våre nye landsmenn i sentrum. På den måten kan vi etablere et godt og trygt idrettsmiljø også for disse barna, sier Guttormsen og legger til.
– Det er jo artig å beherske noe. Å lykkes på judotreninga kan være det som gir energi og mot til å gi seg i kast på andre felt som skole, jobb eller annen fritidsaktivitet.

Ungene følger godt med når øvelsene presenteres.

På judomatta er det fokus på gjensidig respekt, lek og læring.