Inngår nytt samarbeid

Etter nyttår skal Helgeland Kraft Nett AS og Nordlandsnett samarbeide om felles nettsentral i Mosjøen, og Salten Kraftsamband Produksjon AS og Helgeland Vannkraft AS samarbeide om felles produksjonssentral på Fauske. Det for å få til løsninger som på sikt vil gi alle parter bedre tjenester til en lavere kostnad.

 


En driftssentral for nett overvåker og drifter strømnettet, mens produksjonssentralen overvåker og drifter kraftanleggene.
– Nå skal vi dele på driftskostnadene og kompetansen. For hver krone vi klarer å spare reduseres kostnadene ut til kunden med 50 øre. Dette kan derfor bidra til å holde nettleia nede, sier konserndirektør Nett, Frode Valla. 

Bedre tjenester

– Myndighetenes nye nøytralitetskrav krever at vi skiller driftssentralene. For oss har det vært viktig å få en solid partner. Det som koster penger i dag er å ha bemanning døgnet rundt, alle dager. Nettsentralen i Mosjøen som til vanlig overvåker og drifter strømnettet på Helgeland skal etter nyttår drifte strømnettet i Salten også, inkludert Bodø by. Slik får vi utnyttet fellesressursene bedre.
Nettsentralen får dermed ansvaret for 85.000 strømkunder fra trøndelagsgrensen til Steigen.
– Det handler også om at vi nå får rendyrket ett kompetanseområde. Vi kommer til å bli bedre på å drifte strømnettet, og det er en fordel for kundene. En slik omlegging vil gi oss spesialiserte miljøer som vil være bedre rustet til å ta i bruk ny teknologi på sitt område. Bransjen er i endring, noe som vil stille nye krav og forventninger til oss som kraftselskap. Med en felles nettsentral i Mosjøen håper Helgeland Kraft og Nordlandsnett å kunne gi enda bedre tjenester til nettkundene, både i Salten og på Helgeland, spesielt i forbindelse med strømbrudd og krisesituasjoner, sier Valla.

Leverer spisskompetanse

Det skal bygges en helt ny produksjonssentral på Fauske som skal overvåke og drifte til sammen 40 kraftverk på Helgeland og Salten.
– Vi ser at et samarbeid mot en større kraftprodusent gir oss synergier som er vanskeligere å få til med dagens løsning. Rent praktisk betyr det bare at når vi skal snakke med noen på driftssentralen så snakker vi med noen på Fauske i stedet for her i Mosjøen. Vi håper vi får to driftssentraler som kan levere spisskompetanse på nett og produksjon, og jeg føler meg trygg på at våre interesser blir ivaretatt på en god måte, sier konserndirektør Vannkraft, Torkil Nersund. 

Backup for hverandre 

– Med en felles driftssentral vil vi sammen kunne ta i bruk en mer robust og nyere teknologi. Dette vil bidra til at vi vil kunne gi våre kunder enda bedre informasjon. Vi kan også jobbe mer effektivt i krisesituasjoner, med å hjelpe hverandre, siden en felles driftssentral gir oss bedre muligheter for samordning. Vi vil også kunne bygge opp spisskompetanse på nettdrift og beredskap, sier direktør i Nordlandsnett, Harald M. Andreassen.

Stein Mørtsell i SKS Produksjon ser frem til å innrette en ny produksjonssentral på Fauske for fremtiden.
– Det horisontale samarbeidet mellom oss gjør at vi får rendyrket våre forretningsområder. Vi kan samarbeide om større investeringer og fellesskapsløsninger, siden vi hver for oss vil få lavere kostnader i det nye selskapet. Vi vil også kunne stille backup for hverandre, hvis det skulle være nødvendig, sier administrerende direktør i SKS Produksjon Stein Mørtsell.

De nye driftssentralene vil være i ordinær drift fra 1/1-2019.