I rute med storstilt vannkraftutbygging

Helgeland Kraft og Salten Kraftsamband  gjennomfører en større vannkraftutbygging på Smibelg og Storåvatn kraftverker gjennom det felleseide selskapet Smisto Kraft AS.

– Vi jobber parallelt på begge kraftverkene. Nå holder vi på å sprenge ut tuneller, kraftstasjonshallene er ferdig utsprengt i både Smibelg- og Storåvatn kraftverk. For øyeblikket pågår det sjaktborring fra to plasser hvor vi borrer hull fra toppen av fjellet og ned til tunellene, sier Stig Grønli daglig leder i Smisto Kraft AS. 

Kraftverkene vil få en samlet årsproduksjon på cirka 210 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 10.000 husstander og har en kostnadsramme beregnet til om lag 1,3 milliarder kroner. Hæhre entreprenør som for tiden også bygger nye veier på Helgeland har den største enkeltkontrakten i prosjektet.

­– Vi er svært fornøyd med prosjektet så langt. Vi har en god ledelse på stedet og har også en svært rutinert entreprenør.  Det er flott at man gjennom samarbeid kan få til å realisere dette prosjektet, som for tiden er en av de største utbyggingene av ny vannkraft i Norge, sier Torkil Nersund, produksjonssjef  i Helgeland Kraft.   

Det var i utgangspunktet Salten Kraftsamband (SKS) som i 2012 fikk konsesjon for utbygging av Smibelg- og Storåvatn kraftverk i Rødøy og Lurøy kommune. Når SKS skulle finne en samarbeidspartner for å realisere prosjektet så var det naturlig å se til Helgeland Kraft som har en nærliggende driftsorganisasjon i Sjona kraftverk. Sammen har de stiftet selskapet SmiSto Kraft AS der hver av partene eier 50 prosent hver.