Helgeland Kraft ble topp 3 under Charge Awards 2019

Helgeland Kraft nådde nesten til topps i kategorien Worlds Best Green Brand.

Internasjonal anerkjennelse for satsning på fornybar energi

Vi i Helgeland Kraft ser på det å bli nominert og lagt merke til utenfor Norges grenser som en stor ære. Samtidig er en plassering blant topp 3 en bekreftelse på at vår satsning på 100 % fornybar energi og utbyggingen av miljøvennlige vannkraftverk er et positivt og viktig bidrag til det grønne skiftet.

Miljø og bærekraft i fokus - strategisk og i praksis

Blant kriteriene juryen vurderer, både i nomineringsfasen og ved kåring av vinner, er hvorvidt merkevaren skiller seg fra sine konkurrenter og oppfattes som unik. Evnen til å forstå og kommunisere med sine lojale kunder, er andre viktige forhold som vektlegges.

Vi vil også rette en stor takk til kundene våre som har vært med på å besvare en kundeundersøkelse om oss,og hjulpet oss til denne finaleplassen. Vi opplever at våre kunder stadig blir mer opptatt av at strømmen de kjøper er 100 % fornybar.

I kategorien Helgeland Kraft er nominert i, Best green brand Category, er det fokus på miljø og bærekraft samt evne til å kommunisere og praktisere dette på en god måte som veier tyngst. Det er først og fremst vår satsing på vakker vannkraft fra Helgeland, og vår markedsføring av denne som blir lagt merke til.

- Helgeland Kraft har over tid hatt en klar strategi i forhold til å satse på mer utbygging av vannkraft. Vi har erkjent at dersom vi over tid skal utvikle oss videre må vi tilpasse oss nye krav til både utforming, materialbruk og tilrettelegging. Vårt mål for våre siste utbygginger har blant annet vært å bygge kraftverk med attraksjonsverdi, hvor det i stor grad skal være tilrettelagt for friluftsliv og turisme. Det at vi nå når opp blant topp 3 internasjonalt til ytterligere en pris for dette arbeidet viser at vi har lyktes med dette og det faktum at dette samtidig skaper blest om Helgeland og Helgeland som fornybarregion tror vi over tid vil være positivt både for oss og våre eiere, sier Torkil Nersund