Har ryddet opp i nasjonalparken

Kraftlinja som gikk gjennom Lomsdal-Visten nasjonalpark er fjernet. Om noen år er også sporene i terrenget borte.

– Gi naturen noen år, så vil vegetasjonen ha visket ut det vi kan se av spor etter traséen. Naturen vil overta igjen, viske vekk sporene og vi vil knapt kunne ane at det inntil nylig gikk ei kraftlinje her, sier nettsjefen hos Helgeland Kraft, Frode Valla.

Helgeland Kraft har i løpet av det siste året fjernet kraftlinjen som gikk gjennom nasjonalparken. Linjen måtte fjernes da en ny hovedforsyning til Brønnøysund kom på plass, over en trasé fra Vistenfjorden til Lundsstranda og videre til Tilrem.

Fjernet 200 mastepunkt

At linjen skulle ut av nasjonalparken var en del av konsesjonskravet som ble stilt da Helgeland Kraft søkte om å få bygge en ny hovedforsyning til Brønnøy.

– Totalt har vi revet og fjernet 200 mastepunkt. 70 av disse gikk gjennom nasjonalparken og landskapsvernområdet, sier Frode Valla, nettsjef hos Helgeland Kraft.

For å gjøre sporene etter menneskelig aktivitet på et absolutt minimum har mannskap enten blitt flydd inn i området med helikopter, eller man har tatt seg frem til fots.

– For å unngå skader på bakken har vi ikke benyttet noen motorgående kjøretøy på bakken. Absolutt alt av installasjoner og utstyr er demontert og fløyet ut med helikopter, sier nettsjef Valla, som anslår at det er utført mer enn 600 hiv med helikopter, fordelt på rundt 350 flytimer, for å fly ut tråd, trinser, stolper og annet utstyr.

Totalt er det fjernet 615.000 kilo med skrot. 500.000 kilo kreosotimpregnert materiale, 100.000 kilo metall og 15.000 kilo isolatorer.

Meget fornøyd

Nasjonalparkforvalter Torhild Lamo er meget fornøyd med den jobben som er gjort i Lomsdal-Visten.

– Det er en krevende jobb som er utført på en meget fin og effektiv måte. Jeg er blant annet imponert over hvor raskt entreprenøren klarte å få denne jobben gjort, i et område som er krevende, sier Lamo.

– Den ville og vakre nasjonalparken er blitt enda mer unik og området som er definert som et inngrepsfritt naturområde i Norge – INON – har blitt enda større, sier nasjonalparkforvalter Torhild Lamo. 

Lomsdal-Visten nasjonalpark; et unikt stykke villmark i Nordland, som har blitt enda villere etter at den gamle kraftlinjen er fjernet.