Fornying av Grytåga kraftverk

Grytåga kraftverk ble satt i drift i 1963 og siste rehabilitering ble utført i 1994. Tilstanden på kraftverket tilsier at vi må fornye transformator, turbin, generator og rørgata.

Følgende tiltak skal gjøres:

 • Nye og større transformator
 • Oppgradering av generator og turbin
 • Utvendig overflatebehandling av rørgate

Opplysninger (ulemper i anleggsperioden):

 • Grytåga kraftverk vil være ute av drift i anleggsperioden
 • Økt anleggsvirksomhet i Grytåga
 • Aktiviteten medfører at det i perioder blir noe trafikk mellom kai og stasjon, men det skal være muligheter for å komme seg forbi mens aktiviteten pågår
 • Det kan i perioder bli støy i forbindelse med:
  • Bygningsmessige arbeider
  • Riving/demontering av gammel transformator
  • Sandblåsing av rørgate
 • Det kan i perioder være økt bruk av offentlig transport mellom Mosjøen og Hundåla
 • Under flomperioder vil en kunne oppleve regulering av ferdsel på vei til Grytåvatn

FREMDRIFT

2021 (april - juni):

 • Etablering av boligrigg i Husvika (ved Husvika skole)
 • Riving av gammel transformator
 • Installering av ny transformator

2022 (juni - oktober):

 • Oppgradering av generator og turbin
 • Utvendig overflatebehandling av rørgate

 

FREMDRIFT

Kontaktinfo

Jan Eiterstraum
Prosjektleder
454 11 346
Torkil Nersund
Daglig leder, Helgeland Kraft Vannkraft AS
902 16 538