Feil i strømnettet?

Har du opplevd å miste strømmen? Eller har du sett trær liggende over høyspentlinje etter storm og uvær? Da vil vi at du ringer feilmeldingstelefonen slik at våre montører får sikret området og rettet feilen.


Helgeland Kraft har et eget telefonnummer for feilmeldinger. Ser eller opplever du noe med strømmen som ikke er slik det skal være kan du ringe tlf. 751 00751.

– Når noen ringer oss fordi de har mistet strømmen i huset, ber vi dem først og fremst sikre seg om at strømfeilen ikke er innvendig. Dette kan man enkelt gjøre ved å blant annet sjekke hovedsikring, kurssikringer og sjekke om forbruksutstyr som f.eks. lyspærene ikke er defekte. Dette er for å unngå at våre montører rykker ut uten grunn. Da er det nemlig kunden selv som må dekke utrykningen, sier leder ved driftssentralen, Tore Morten Valåmo.

Dersom feilen er inne i eget hus, må man ringe en elektroinstallatør, men dersom feilen ligger utenfor huset er det Helgeland Kraft som skal varsles og kostnadene dekkes av Helgeland Kraft.

– Vi har nylig hatt litt utfordringer med strømnettet i forbindelse med vinterstormene Ylva og Aina. Da har publikum ofte observert trær som har falt over høyspentlinjen eller strømmaster som har falt ned. Dette har vært til stor hjelp slik at vi på en effektiv måte har kunnet lokalisere feilen og rette den opp.
Helgeland Kraft har også kommunisert på Facebook med kunder som har informasjon. Vi oppfordrer allikevel at de fleste kontakter oss på feilmeldingstelefonen da denne er bemannet til alle døgnets tider, forteller Valåmo.

Ved en driftsforstyrrelse i nettet vil overvåkingssystemet  finne ut hvilken bryter som har falt ut, og etter fire minutter sendes det automatisk ut en sms til de berørte nettkundene.
– Vi tar i mot henvendelser fra alle våre nettkunder. Det betyr at kundene må kontakte Helgeland Kraft Nett uavhengig av hvilken strømleverandør man har.