På ekskursjon til Øvre Forsland

Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord har blitt et populært turmål. I sommer fikk kraftverket besøk av 300 elever og over 20 lærere fra 8.- og 9. klassetrinn ved Kippermoen ungdomsskole.


Elevene fikk skyss frem til Forslandsdalen, og gikk deretter turstien frem til kraftverket på cirka 12 kilometer tur – retur.


–Bakgrunnen for besøket var at 10. klasse skulle ha eksamen, og resten av skolen måtte ut av skoleområdet. For Helgeland Kraft er det viktig å formidle hvor spennende det kan være å arbeide med fornybar energi. Strømmen som lages på Helgeland spiller en viktig rolle både for innbyggerne og industri. Vi ønsker å prioritere formidlingen av dette til nye unge krefter i regionen, forteller bedriftsrådgiver i Helgeland Kraft, Lillian Sørensen.


Forslandsdalen har blitt et populært turområde med flere rasteplasser underveis. Gjennom Forslandsvassdraget vandrer man i storslått natur blant gamle kulturminner og ingeniørkunst fra de siste 100 årene. Ved veis ende ligger et visningsbygg og den vakre kraftstasjonen.Tilpasset opplegg

Skolen hadde selv laget rebusløype med flere poster langs veien og oppe ved kraftverket. I tillegg hadde gjengen fra Helgeland Kraft laget tre poster på kraftstasjonen. 


– Den første posten lå ved visningsbygget hvor vi så filmen ”Fra vann til grønn energi”. Den andre posten lå ved tunnelåpningen. Her fikk elevene se hvordan vannet blir ledet fra magasinet og ned til kraftstasjonen via tunell og rør i tunnel. Den tredje posten hadde vi ved selve kraftverket. De fikk se hvordan vi bruker vannet som kommer ned fra magasinet til å lage elektrisk energi.

Øvre Forsland Kraftverk produserer 33 Gwh, noe som tilsvarer forbruket til 170 husstander.Omdømmebygging og rekruttering

– Vi mener det er viktig å prioritere samarbeid med skoler på Helgeland, slik at elevene vet hvilke muligheter som finnes hos oss og hva vi driver med. Dette arbeidet er bra for omdømmet vårt og for rekruttering til nye stillinger i fremtiden, sier Sørensen.

 Helgeland Kraft har hittil i år gitt cirka 10 omvisninger med til sammen cirka 450 besøkende. Om man ønsker å leie visningsbygget eller bli med på en omvisning kan man ta kontakt med Helgeland Kraft. 

Mer informasjon om Øvre Forsland som turmål finner man på www.helgelandkraft.no.