Dam klar for nye 60 år

674 meter over havet jobbes det med damrehabilitering ved Envatnet på Tovenfjellet.

Utsikten er majestetisk og det eneste som bryter stillheten er radioen som spiller listetopper og verktøyene som treffer støpen.

– Når det er fint vær er det kjempefint å være her. Vi får være i fred, ler anleggs-bas Tore Båtstrand. Fire medarbeidere flys opp med helikopter hver mandag og jobber frem til torsdag. Da går de ned langs Norges lengste rørgate til Kaldåga kraftverk.

Viser forståelse

– Vi begynte første uken i juni, og da måtte vi søke ly på grunn av snøstorm her oppe, sier anleggsleder Håkon Sund.

Den gamle støpen ble bygget i forbindelse med etableringen av Kaldåga kraftstasjon i 1958.

– Den hadde mange betongskader. Vi har derfor fjernet den gamle betongtoppen ved sperredammen og ved overløpsdammen og bakt inn ny armering og betong. Den nye armeringen og fjellboltene har bestått strekkprøver på 25 tonn, sier Sund.
I forbindelse med rehabiliteringen måtte vannet i dammen tappes fire meter.

– Ved slike arbeider er det alltid en utfordring å holde vannstanden innenfor reguleringsbestemmelsene gitt i konsesjon. I dette tilfellet har det ikke på noe tidspunkt vært behov for å gå under Laveste regulerte vannstand (LRV), sier Sund.

Sikrer strømforsyning

Tovenfjellet har til sammen ti vann som reguleres av Helgeland Kraft. Rehabiliteringen av Envatnet har en kostnad på fire millioner kroner.  

– Rehabilitering av dammene er nødvendig for at de skal tåle en fremtid med større og hyppigere flommer, sier Sund.

Kaldåga kraftverk har en peltonturbin som produserer cirka 62 GWh per år, noe som tilsvarer cirka 3500 husstander.
Prosjektet skal være ferdigstilt i midten av september.


Utsikten fra Envatnet på Tovenfjellet er upåklagelig. Her ser man rørgaten som leder ned til Kaldåga kraftverk.