Da Helgeland Kraft kom til Hundåla

Idylliske Hundåla ligger en kort fergetur fra Mosjøen havn. Her har teamet fra Helgeland Kraft i løpet av det siste året gjort betydelige oppgraderinger på dammen ved Hundålvatnet for å tilfredsstille dagens krav. 


– Bakgrunnen for prosjektet er at vi har gjennomgått hele anlegget og fått pålegg om å oppgradere dette etter nye krav fra Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Dammen ble bygget i en annen tid med andre krav. Nå har kravene blitt strengere og da må vi forholde oss til det, forteller prosjektleder Tore Bjørnå Hårvik. 

Et puslespill

Området Hundåla-Husvika var tidligere et større samfunn med egen skoler, flere gårdsbruk og butikk. Nå brukes majoriteten av husene som fritidsboliger. 

– Det arbeidet vi har gjort har til dels forringet adkomsten til noen hytteeiere i perioder, men vi har hatt en god dialog med hytteeiere så det har løst seg fint. Vi har rustet opp veien oppover til anlegget. Den er så bra som den aldri har vært med stikkrenner,
Dammen i Hundåla er en såkalt steinfyllingsdam med oppstrøms tetteplate i betong. På motsatt side har ikke damskråningen tilfredsstilt dagens krav til stabilitet og har derfor fått en plastring bestående av store steiner som er lagt i system for å støtte dammen.
Hele 30.000 m3 fjell ble tatt i bruk i arbeidet.
Selve damkrona var for smal og måtte utvides, høyden på betongdammen var for lav og måtte bygges høyere, tetteplatene i betongskråningen har blitt fuget og reparert, og det er laget et nytt lukehus.
– Det er mye stein som har blitt flyttet og stablet. Det er nesten som lego, eller et puslespill. Det er steiner i forskjellige former, og så skal de jo passe inn slik at det følger den utformingen vi har bestemt at den skal ha. Hovedfunksjonen er at dersom det blir en lekkasje i dammen, så skal disse steinene forhindre kollaps.

Det er gjort noen beregninger på hvor mye vann som kan komme for å få en flomsituasjon, og da fikk vi en beregning som viste at dammen var for lav. Statistisk sett vil en slik situasjon oppstå svært sjeldent, men da er vi i hvert fall rustet etter de nye kravene, forteller Bjørnå Hårvik.

Lokal verdiskaping

Prosjektet har medført betongarbeid, boring, sprenging, lasting og transport som har forårsaket litt støy.
– Vår entreprenør NCC har hatt noen utfordringer knyttet til dette. I fjor ble det i perioder veldig trangt på ferga da vi skulle frakte utover både mannskap, utstyr og betongbiler. På det meste hadde vi 15-20 mann jobbende fast på Hundåla-dammen.
Mannskapet fra NCC fikk overnatte ved den gamle, nedlagte skolen i Husvika.
– Hun har tatt godt vare på arbeiderne som har kommet hjem til dekket bord, varm middag og rent hus. Hun har i tillegg drevet butikkene samt vasket brakkeriggene, så det høres ut som hun har jobbet 150 prosent og gjort det hyggelig. Den lokale brøytemannen har blitt brukt til å brøyte veien opp til dammen. Vi har selvsagt et fokus på lokal verdiskapning og er glad for at vår aktivitet har bidratt til at det har kommet lokale aktører til gode, forteller Bjørnå Hårvik.
Underentreprenør i Mosjøen, KNAS, har stått for grunnarbeid, og Momek i Mo i Rana har levert ny tappeluke.

– Naturmessig er Hundåla en liten, men vakker plass. Vi har vært i dialog med trivelige hyttefolk. De er nysgjerrige og kommer ofte og slår av en prat. De kommer også med gode ideer til hvordan vi skal gjøre det. Det er bare artig. 

Nye investeringer

Assisterende anleggsleder fra NCC, Runar Fossen, er som poteten, trives overalt. 

– Her i Hundåla gjør vi arbeid for hyggelige byggherre. Utfordringene her har vært med tanke på logistikk og kommunikasjon. Vi har Wifi gjennom satelittanlegg. Det ligger litt avsides, så når arbeidsdagen er over må man være litt kreativ. Men, det er trivelige folk her, og de forstår at vi er her for å gjøre en jobb, sier Fossen. 
Hundålavatn er en del av Grytåga kraftverk som ligger helt på den andre siden av fjellet. Tidligere måtte mannskap fra Helgeland Kraft ta ferga til Hundåla, kjøre bil til Husvika for deretter å bli hentet med skyssbåt og kjørt over til Grytåga.
– Nå har vi derimot investert i egen båt slik at vi kan kjøre når vi vil og denne båten bruker cirka en time fra Mosjøen til Grytåga. Vi sparer derfor en del tid og ressurser på det. Det er artig å prøve noe nytt og gjøre ting på en annen måte. Det viser at vi er fremoverlent og ser etter nye måter for å effektivisere jobben. Dette kommer både oss og kundene våre til gode.