Vi advarer mot å ta på strømlinjer

På Indre Helgeland er det flere steder store snømengder. Dette fører til at det er lav avstand opp til strømlinjene våre. Det er viktig at det holdes god avstand til linjene!

Stor fare ved berøring

Helgeland Kraft Nett har mange strømlinjer på Helgeland, og vi ber deg være ekstra påpasselig når du ferdes ute i naturen. Vær spesielt oppmerksom dersom du krysser linjetraseer eller ferdes langs dem. Hold god avstand til linjene dersom du oppdager at det er liten avstand opp til linjene.

Det kan være livsfarlig å berøre linjene, både med hendene og med andre objekter (som for eksempel skistaver).

Ser du skumle situasjoner?

Helgeland Kraft Nett setter stor pris på å bli varslet av deg hvis du observerer slike forhold. Da kan du ringe telefon 75 10 00 00 eller 75 10 07 51.