Utsetter helikopterbefaring og andre oppdrag

Korona-pandemien gjør at Helgeland Kraft Nett har gjort en rekke tiltak for å redusere smittefaren til de ansatte. Helikopterbefaringen av linjenettet som skulle starte denne uken, er et av flere tiltak som er utsatt.

Helgeland Kraft har satt kriseberedskap og har daglige møter for å tilpasse driften slik at strømforsyningen kan opprettholdes på en god måte.

-Den siste uken er det gjort en fantastisk jobb fra alle ansatte for å tilpasse arbeidsdagen til den alvorlige korona pandemien. De fleste av våre ansatte sitter nå hjemme og jobber via hjemmekontor, og våre montører jobber i mindre- og faste arbeidslag for å redusere risikoen for smitte, sier daglig leder for Nett, Steinar Benum.

For selskapet er det nå spesielt viktig at helgelendingene har strøm i kontakten, varme i bygg og lys i lampen. Det gjelder naturligvis sykehusene, legekontorene og andre som nå er i høyeste beredskap. Men det gjelder også alle som er hjemme i karantene, avholder digitale møter fra hjemmekontor eller hjelper barna med fjernundervisning.

Planlagte utkoblinger er derfor begrenset til en minimum, slik at alle våre kundegrupper unngår strømutkoblinger i den vanskelige tiden landet er inne i.

Må utsette arbeidsoppgaver

Sikkerhetstiltakene som nå er innført hos Helgeland Kraft Nett påvirker også kundene på Helgeland.

Linjebefaring med helikopter som skulle starte denne uken er nå besluttet utsatt til høsten. Dette er gjort på to grunnlag. Det ene er å unngå smitte mellom ansatte og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg er det kommet bekymringsmeldinger fra Mattilsynet og reindriftsnæringen på svært vanskelige beiteforhold for reinen.

-Vi ønsker ikke å skremme drektige simler, kalver og rein generelt i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder, forklarer Benum.

Reparasjon av feilen på sjøkabelen til Gåsvær er også utsatt. Det vil bli gjort en ny vurdering rundt 1. april. Kundene er varslet om utsettelsen.

-I tillegg til disse utsettelsene er alle arbeidsoppgaver der våre ansatte må inn til våre privatkunder, midlertidig stoppet. Eksempler på dette er målerbytter og kontroller av det elektriske anlegg hos våre privatkunder. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt og holde minimum 2 meters avstand til våre ansatte/montører, oppfordrer Benum. 

En annen stor utfordring for selskapet er at mange næringer har stoppet opp, og tatt ut permitteringer.

-Vi prøver å finne kreative løsninger slik at arbeidsoppgaver kan gå som normalt og skape aktiviteter hos andre næringsaktører i en vanskelig periode. Vi har derfor blant annet utarbeidet sjekklister for hvordan vi kan jobbe med eksterne uten å risikere eventuell smitte, avslutter Steinar Benum.