Uten deg hadde vi aldri klart å komme i mål så fort!

Helgeland Kraft er helt i innspurten med installeringen av nye målere hjem til deg og meg. Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre kunder som har vært ekstra tålmodig med oss i dette prosjektet. Nå gjenstår bare 1 % av målerne.

«Vi har nok verdens beste kunder! De har vært utrolig tålmodige med oss i denne perioden, selv om vi har hatt litt problemer med innføringen» sier leder for kundesenteret Mona Nicolaisen. Som de fleste har fått med seg så har myndighetene i Norge besluttet at alle målerne i Norge skal byttes ut til nye og tidsriktige målere. Helgeland Kraft startet utrullingen i 2017, og er nå helt i sluttfasen med ca. 500 målere igjen å bytte.

Stor jobb

«Dette er det største digitaliseringsprosjektet som har blitt gjennomført i energibransjen, og vi har mange ansatte i Helgeland Kraft som virkelig har stått på for å komme i mål», sier leder for Måleteknikk Henry Lilleng. Vi har kunder som har slitt litt med å få kontakt med oss i denne perioden, og til det må vi bare takke så mye for tålmodigheten. Vi har forsøkt å jobbe så effektivt som mulig for å holde kostnadene til prosjektet nede, og det har gått litt ut over tilgjengeligheten vår.

Vi har nå 4 montører som på skift jobber hele dagen for å bli ferdig. Deres jobb er å bytte ut de siste målerne, i tillegg til å fikse kommunikasjonen til de målerne vi enda ikke har kontakt med.

Hvem gjenstår?

De kundene som gjenstår er blant annet noen vi ikke har fått kontakt med. Dersom du er en av dem så ber vi deg ta kontakt så snart som mulig, på telefon 911 50 929. Det kan også være hytteeiere som ikke er på hytta så veldig ofte, osv.

 

Det gjenstår også noen kunder som er litt skeptiske til sendemodulen i måleren, og disse jobber vi sammen med for å få en løsning på. Alle målerne skal byttes, men vi har mulighet til å installere dem uten kommunikasjonsmodul, eller å sette antennen et annet sted enn i sikringsskapet. Vi er åpen for å finne muligheter som passer for begge parter.

Hva skjer hvis vi ikke kommer i mål?

Dersom vi ikke kommer i mål innen en gitt tidsfrist blir vi nødt til å stenge strømmen hos kundene som ikke har fått ny måler. Det er selvfølgelig ikke ønskelig for oss å utsette kundene våre for dette, men myndighetene setter strenge krav til oss som nettselskap, og dette prosjektet har klare tidsfrister vi må forholde oss til. Det viktigste for oss er at kunder som er urolige eller har spørsmål tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en god løsning sammen.

Hvem er vi?

Helgeland Kraft Nett AS er en del av Helgeland Kraft-konsernet. Vi har siden 2010 gjennomført omfattende fornying av nettet over hele Helgeland. Dette er et arbeid som fortsetter langt ut i 2020. Vi forvalter linjer på 8000 kilometer, som tilsvarer distansen Norge-Japan. 45 500 kunder får tilført strøm fra Helgeland Kraft Nett. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i vårt nett.