Usikker is på regulerte vann

Vær forsiktig når du beveger seg på våre regulerte vann! Isen er ustabil der vannet er regulert. Her kan du sjekke hvilke områder som er ekstra farlige.

Krimgåten er allerede på melkekartongen og den første hestehoven har vist seg sørpå. Påsken er rett rundt hjørnet, og mange vil snart bevege seg ut i naturen både til fots, på ski og på snøscooter. Da er det viktig å tenke på sikkerheten og holde seg unna usikker is.

– Det har vært en stabil vinter og mange tror kanskje isen er trygg, men det har vært lite tilsig av vann og nivået er derfor lavere enn vanlig. Det betyr at det vil være flere sprekker i isen, særlig inn mot land. Vi vil oppfordre alle om å være oppmerksomme, sier Steinar Thomassen, vassdragsteknisk ansvarlig.

www.iskart.no kan du sjekke isen.

Du har kanskje hørt om varsom.no, varslingstjenesten for snøskredfare? En lignende side finnes for islagte vann, og den kan være til god hjelp for å vise hvilke områder man bør unngå. Her kan man se felt merket med rødt der det er tynnere is, ofte der det finnes strømmende vann under isen.

– Ved innløp og utløp vil det være tynnere og svakere is. I overføringstunnelene, der vi henter vannet fra magasinene, er det mye strømmende vann. Dette er også merket på iskart.no, sier Thomassen.

Det foranderlige vannivået i regulerte vann gjør at isen ikke ligger stabilt. Man får derfor områder med opprisset is, hvor man kan hekte fast skiene eller snøscooteren. I år er nivået på vannet generelt litt lavere enn normalt i hele Nord-Norge.

– Detter man i vannet kan det gå riktig ille. Folk må bruke vettet og se seg godt for om de skal ferdes her. Jeg vil ikke anbefale å kjøre snøscooter på regulerte vann i år, fordi de er så nedtappet, sier Thomassen.

Det står stort sett opplysningsskilt ved alle Helgeland Krafts regulerte vann, og det jobbes stadig med å komplettere for å sørge for god merking. I tillegg er kartene på iskart.no et godt hjelpemiddel.

Godt merket: Her kan man se et utsnitt fra iskart.no og et vann i Vefsn kommune. Ved Hundålvatnet har fjelltjenesten målt isdybde. Her kan man også se tydelig overføringstunnelen og faresonene ved både inn-og utløp.