Tverråa kraftanlegg er satt i strømproduksjon

Det fjerde av totalt fem kraftverk som bygges i Tosbotn er satt i drift. Anlegget skal produsere fornybar energi tilsvarende 800 husstander per år.

Materialene som er brukt i Tverråa er på lik linje med de øvrige anleggene vedlikeholdsfrie, miljøvennlige og av god kvalitet. Tverråa kraftverk har en levetid på 100 år og er på er bygd for å påvirke naturen i så liten grad som mulig.

  • Byggetiden på Tverråa kraftverk og vannveien ned til kraftverket har vært to år. Denne vannveien inneholder en tunnel på 705 meter i fjellet og ei rørgate på 350 meter som er gravd ned i jord. Vannveien har en fallhøyde ned til inntaket på 105 meter, sier prosjektleder Ole-Johan Bogfjellmo.

Totalt skal det produseres strøm tilsvarende 6500 husstander i Tosbotn, når alle fem anleggene er i drift. Det produseres i dag strøm fra Bjørnstokk-, Tosdalen- og Leiråa kraftverk, i tillegg til i Tverråa. Alle anleggene i Tosbotn har fått en unik utforming som allerede har høstet mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

  • På disse anleggene jobber vi nå med ferdigstilling av uteområdene ved stasjonene og tilkomstveiene, slik at det blir fint og flott. I tillegg jobber vi med rørgate, dam og inntak ved Storelva. Kraftverket her skal stå klart i slutten av oktober, forteller Bogfjellmo.
  • Underveis i prosjektet har vi byttet hovedentreprenør på bygg i tillegg til raset på FV 76, derfor er fremdriften noe justert ut i fra den opprinnelige planen. Men alt skal være ferdig i løpet av oktober 2018. Derfor vil vi i løpet av høsten begynne å montere ned utstyr og brakkerigg, sier Ole Johan Bogfjellmo,


For mer informasjon:
Prosjektleder Ole Johan Bogfjellmo
Epost: ole-johan.bogfjellmo@helgelandkraft.no
Telefon: 952 71 424