Høyere kraftpriser og stabil drift bidrar til styrket resultat pr. 3 kvartal 2021 sammenlignet med fjoråret. Ved utgangen av 3. kvartal ble konsernets driftsresultat 246 millioner kroner og resultat etter skatt beregnet til 151 millioner kroner. Tilsvarende tall for fjoråret viser henholdsvis 139 og 84 millioner kroner.

Vannkraftvirksomheten har jobbet godt over tid med effektivisering og forbedring. Dette gir god kostnadskontroll, noe som sammen med økte kraftpriser gir et positivt bidrag til det styrkede resultatet. Dette til tross for at produsert volum er lavere enn budsjettert. Virksomheten har høy aktivitet med særlig innsats innen digitalisering og kontinuerlig forbedring. I tillegg jobbes det aktivt med oppgradering og fornying av eksisterende vannkraftverk, samt med nye prosjekter innen for eksempel infrastruktur for elbillading.

Høy aktivitet og god jobb over tid preger også nettvirksomheten. Virksomheten har et positivt driftsresultat hittil i år, selv om det er 10 millioner kroner svakere enn samme tid i 2020. Der første kvartal var preget av flere strømavbrudd knyttet til dårlig vær var både andre og tredje kvartal stabilt. Dette gjør at kostnader til ikke levert energi (KILE) er omtrent som forventet. Nettvirksomheten retter fortsatt stor oppmerksomhet og ressurser til å utvikle et vedlikeholdsprogram som gir en konkurransefordel i markedet.

For strømsalgvirksomheten er driftsresultatet 2,8 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i fjorårets toppår, men fortsatt godt over forventningene. Aktiviteten i virksomheten er svært god, og det leveres godt på alle kundeindikatorer samtidig som det drives aktivt forbedringsarbeid. Vi har fortsatt en meget sterk markedsposisjon på Helgeland, samtidig som vi øker salgsaktiviteten også utenfor vår region. Den svenske virksomheten, Storuman Energi, har vist positiv resultatutvikling etter oppkjøpet i 2018, og leverer et godt resultatbidrag hittil i 2021.

Gjennom en lang periode med restriksjoner for samfunnet har alle medarbeiderne i Helgeland Kraft vist stor vilje og evne til å både gjennomføre god daglig drift, samtidig som vi har klart å fokusere på utvikling og forbedring. Dette har gjort at vi har kommet godt på vei i vårt strategiarbeid, Taktskifte 2025.

«Nå som samfunnet og arbeidshverdagen etter hvert ser ut til å normalisere seg mer og mer forventer vi å sette ytterligere fart i Taktskifteprogrammet vårt, slik at vi kan fortsette å utvikle selskapet og skape verdier på Helgeland», sier Eivind Mikalsen

Kraftprisutviklingen vil fortsatt påvirkes av været, men inntektene fra vannkraftproduksjon forventes å holde seg over nivået for 2020 også ut 2021.

«Med dagens bilde forventer vi en bedring av årsresultatet i 2021 sammenlignet med det vi endte med i fjor», sier Mikalsen.