97 EL & IT-organisert av totalt 275 ansatte i Helgeland Kraft tas ut i streik fra 8. april hvis NHO og LO/YS ikke lykkes med å komme til enighet. 

Hvis ikke streiken blir langvarig vil den ikke få umiddelbare konsekvenser for kunder i Helgeland Kraft.
-Vi vil opprettholde vakt og beredskap ved spesielle hendelser i en eventuell streikesituasjon, sier nettsjef i Helgeland Kraft, Frode Valla.

EL&IT er organiserte i nett- og vannkraftvirksomheten i Helgeland Kraft. Det er montører og vannkraftoperatører i denne fagforeningen som kan tas ut i strek.
- Blir streiken langvarig kan den uttaket av montører og operatører ramme ordinær drift- og vedlikehold, i tillegg til nytilknytninger, sier han.

Når det gjelder drift av Helgeland Kraft sine kraftverk vil ikke en eventuell streik ramme driften av disse.