Storuman Energi AB gjør rekordresultat

Storuman Energi AB gör rekordresultat St. Efter ett händelserikt 2019 som präglats av både ägarbyte och VD-skifte verkar det inlandsbaserade elbolaget äntligen ha kommit på fötter igen. Från ett resultat på minus 2 miljoner kronor 2018 till ett positivt resultat på 5,9 miljoner kronor 2019.

Vid årsskiftet 2018/2019 sålde Storuman kommun sin 50-procentiga ägarandel av Storuman Energi till norska Helgeland Kraft Strøm AS. Under året tillsattes även 27-åriga Måns Borgström, tidigare ekonomichef, som VD för bolaget.

– Vi har lagt stort fokus på kostnadsreducering och effektivisering av organisationen, säger Måns Borgström, VD på Storuman Energi.

– Vi har inget eget nät eller produktion, utan jobbar enbart med elhandel. Till skillnad från nätbolagens monopolsituation så är elhandelsmarknaden väldigt konkurrensutsatt och marginalerna är små. Vi måste därför se till att leverera en hög kvalitet på våra tjänster samtidigt som vi håller kostnaderna till ett minimum. Personalen har gjort ett mycket bra jobb under 2019 och det är så klart väldigt roligt att kunna uppvisa detta resultat under mitt första år vid rodret.

Styrelseordförande i Storuman Energi och koncernchef i Helgeland Kraft, Eivind Mikalsen, ser positivt på det gångna året.

– Det gläder mig att se det arbete som gjorts i Storuman, framförallt på så kort tid. 

Eivind poängterar även att trots det goda resultatet finns det fortfarande arbete kvar att göra.

– Detta är en milstolpe, men vi har som målsättning att utveckla verksamheten vidare och vi ser att potentialen finns där.

Storuman Energi AB grundades år 1999 när elmarknaden avreglerades. Idag har bolaget cirka 50 000 kunder i hela Sverige och omsätter närmare 250 miljoner. Bolaget ägs till 100 % av det norska elbolaget Helgeland Kraft Strøm AS.