Snart starter utrullingen av nye automatiske strømmålere på Helgeland

I månedsskiftet oktober/november starter målerbyttene for kunder i Rana og deretter oppstart i Grane i midten av november. Innbyggerne i de andre kommunene blir fortløpende kontaktet og tilsammen skal det utføres 45 000 målerbytter rundt om på Helgeland.

Thor Arne og Stig Gaare samarbeider om målerbyttene

Det er myndighetene ved Norges vassdrag- og energidirektorat(NVE) som har bestemt at alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 2019.

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for
fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

-Kundene vil i god tid før målerbytte få flere infobrev og SMSer for å avtale tidspunkt for bytte av måler og annen nyttig informasjon. Vi har også lagt ut nyttig informasjon på våre internettsider, der kundene blant annet kan lese om når bytte av målere skjer, hvordan målerbytte foregår, el-følsome osv, sier Frode Dorp, prosjektleder for kunde og kommunikasjon.

Helgeland Kraft har samarbeidet med 26 andre nettselskap i Norge rundt utrullingen og drift av de nye automatiske strømmålerne. Prosjektet er både stort datateknisk og logistikkmessig, og planleggingen har nå
vart i snart 2 år.

Fordeler for kundene

-Det blir godt å komme i gang med å få ut de nye målerne som gjør at kundene blant annet slipper å lese av og sende inn avlesninger hver måned, forklarer prosjektleder for prosjektet Stig Gaare.

Helgeland Kraft vil samle inn forbruket automatisk via blant annet mobilnettet. Dette vil medføre at kundene også får bedre oversikt over sitt strømforbruk, og mer nøyaktig strømregning. Forbruket er målt og innsamlet
slik at kundene kan se dette time for time.

Den nye måleren er også klar for kunder som vil produsere strøm selv og selge overskuddskraften som plusskunde ved f.eks. solcellepanel.

På sikt vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd og andre uønskede hendelser raskere og bidra til mer nøyaktig lokalisering av feilsituasjonene i strømnettet.

El-følsom? Ingen helserisiko

Etter en del media oppslag rundt stråling fra de ny automatiske målerne, er det viktig for oss å belyse temaet.

Statens strålevern slår fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet.

Ifølge Statens strålevern spiller det ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet. Strålingen er uansett svak. “Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene,” skriver de på sin nettside.

-Til nå har vi kun fått inn 9 søknader, der kundene også må vedlegge legeerklæring. Alle søknader vil bli behandlet i slutten av utrullingsperioden, og vi håper å finne tekniske løsninger som kan fungere for både nettselskapet og kunden som har søkt fritak, forklarer Gaare.

Samarbeid rundt målerbytte

På Helgeland er det SMARTservice Norge (SSN) som utfører målermontasjen for Helgeland Kraft. De vil håndtere booking av tidsavtaler med kundene og utføre selve målerbytte.

-Alle kunder skal bli møtt av en hyggelig montør der selve målerbyttet tar normalt 30-45 minutter, og strømmen vil være borte noen minutter mens montøren bytter måleren, sier Dorp.

Dekkes via nettleien

NVE har bestemt at kostnadene med denne oppgradering hentes inn via nettleien. Vi håper at når alle de nye målerne er på plass kan dette gi positive synergier for drift og vedlikehold av strømnettet. Dette vil da redusere
kostnadene og gi lavere nettleie for kundene.

-I dag har vi mange innsamlingssystemer for å ta imot måleravlesninger fra kundene og kvalitetssikre disse. Dette er blant annet vår målertelefon, SMS påminnelser om måleravlesning osv. Dette medfører store kostnader, og som krever mye ressurser. Med de nye målerne kan vi slutte med alle disse systemene, og det vil endre måten vi jobber på, og dermed mer effektive, fastslår Gaare.

 

Kontaktpersoner

  • Stig Andre Gaare(prosjektleder AMS), telefon 75 10 01 90, epost: stig.gaare@helgelandkraft.no
  • Frode Dorp(prosjektleder kunde & kommunikasjon AMS) telefon 75 10 02 09, epost: frode.dorp@helgelandkraft.no 

AMS utrullingsplan for Helgeland.pdf