Setter ned nettleien midlertidig

Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.

  • På grunn av en kald vinter har vi levert mer strøm i nettet enn det vi hadde beregnet. Vi har også redusert kostnadene våre i Helgeland Kraft Nett gjennom et pågående kostnadsreduksjonsprogram. Dette kommer også kundene våre til gode. Det betyr at for en kunde som har et årsforbruk på rundt 20 000 kWh vil nettleien i andre halvår reduseres med ca. 1500 kroner, sier nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla.

En kunde på Helgeland som bruker strøm betaler for to produkter; strøm og nettleie. De betaler for strømmen de kjøper fra kraftleverandøren de har valgt. Nettleie for transport av strømmen betales til det lokale nettselskapet (Helgeland Kraft Nett på Helgeland) Nettleien til Helgeland Kraft fordeles på 45 000 kunder på Helgeland.

  • Nettleien gir Helgeland Kraft Nett inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, sier Valla.

Norske myndigheter gjennom NVE (Norsk Vassdrags- og Energidirektorat) legger rammene og regulerer hvor mye Helgeland Kraft Nett kan ta betalt fra sine kunder.

  • Nettleien dekker drift, vedlikehold og utvikling av ledningsnettet. Den består av både et fastbeløp og en variabel del som avhenger av forbruket. I tillegg kommer statlige avgifter, sier Valla.

Helgeland Kraft har de siste årene gjennomført store investeringer for å sikre innbyggerne på Helgeland en stabil og trygg strømtilførsel. For tiden installeres også smarte strømmålere(AMS) hos alle kunder på Helgeland som vil gi nye muligheter for effektivisering av nettdriften.

  • Gjennom dette arbeidet har vi rustet strømnettet på Helgeland for fremtiden. Vi håper derfor at vi kan gi våre kunder høy forsyningssikkerhet og stabil nettleie i de neste årene, sier han.