Satser mer på nordisk strømmarked

Helgeland Kraft har inngått intensjonsavtale om oppkjøp av alle aksjer i morselskapet til Storuman Energi (SEAB) som selger strøm til privatmarkedet i Sverige. 

Bilde: Tomas Mörtsell

  • SEAB har en godt utviklet og framtidsrettet teknisk plattform og har de senere år blitt kåret til å ha Sveriges mest tilfreds strømkunder på et kundebarometer for svenske energiselskap. Sammen kan vi utvikle synergier som vil være nyttige både for Helgeland Kraft og Storuman Energi. Målsetningen er at begge parter skal være bedre rustet til å møte utviklingen i strømmarkedet og de nye krav som morgendagens kunder har, sier konsernsjef i Helgeland Kraft, Ove A. Brattbakk.

Vi går på sikt mot et felles Nordisk marked med harmonisering av regelverk og el-hub i alle nordiske land.

  •  Dette gir muligheter for en felles teknisk plattform for Helgeland Kraft Strøm og SEAB og dermed store muligheter for synergier mellom selskapene som igjen vil gi potensiale for å realisere stordriftsfordeler, sier Brattbakk.

Helgeland Kraft har siden år 1999 vært engasjert i strømsalg i Sverige gjennom å ha eid SEAB 50 % og kjenner selskapet godt gjennom dette eierskapet.

SEAB har i dag 47 000 kunder i hele Sverige og 20 ansatte i i Storuman. Selskapet sine kundeløfter er rett strømpris og miljøvennlig strøm. Selskapet skal videreføres og driften skal skje i et tettere samarbeid med Helgeland Kraft Strøm AS, med en samlet kundebase på 90.000 kunder.

  • Vi har et langt og godt samarbeid med Helgeland Kraft og vi er meget fornøyd med at de vil kjøpe Storuman Kommunes andel av aksjene og vil utvikle SEAB videre. Helgeland Krafts eierskap vil styrke videreføring av driften og opprettholdelse av lokale arbeidsplasser, sier ordfører i Storuman kommune Tomas Mörtsell.

Planen er å gjennomføre en finansiell og juridisk gjennomgang og signere en aksjekjøpsavtale i løpet av høsellten. Transaksjonen planlegges gjennomført 31/12-2018. Etter dette vil Helgeland kraft være eneeier av selskapet.