Regnskap pr 3. kvartal 2019

Gjennomsnittlig lavere kraftpriser i 3 kvartal har bidratt til et noe svakere resultat for konsernet i dette kvartalet enn for samme periode i fjor. Den våte vinteren og høyere vannkraftproduksjonen tidlig på året, bidrar sammen med relativt gode kraftpriser og ellers stabil basisdrift, til et resultat etter skatt for konsernet på 177 millioner kroner hittil i år. Vi er fornøyd med resultatet så langt i år, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Vi har hatt en veldig tørr og fin høst og dermed noe lavere vannkraftproduksjon enn normalen skulle tilsi i tredje kvartal. Samtidig har kraftprisene vært relativt gode og bidrar til et driftsresultatet hittil i år fra vannkraftvirksomheten som fortsatt er noe bedre enn på samme tidspunkt i fjor.

For nettvirksomheten har det fine været bidratt til lite avbrudd og stabil god drift, og følgelig et resultat i tredje kvartal på samme nivå som fjoråret. Hittil i år er resultatet fra nettvirksomheten noe svakere enn ventet, men likevel på nivå med fjoråret.

Strømsalgsvirksomheten fortsetter å levere gode resultater og har et driftsresultat i 3. kvartal som er bedre enn fjoråret. Hittil i år er driftsresultatet styrket betydelig fra samme tidspunkt i fjor som følge av positive bidrag fra Storuman Energi i Sverige og god forvaltning av hjemmemarkedet her på Helgeland.

Alt avhengig av utviklingen i tilsig av vann og kraftpriser videre utover høsten, samt en forutsetning om stabil basisdrift uten ekstraordinære hendelser, forventer vi et godt men noe svakere resultat for 2019 samlet enn året før, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.