Regnskap pr 3.kvartal

 


 Ove. A. Brattbakk, Adm. dir

Resultat før skatt for Helgeland Kraft pr 3. kvartal 2017 er på nivå med fjoråret til tross for betydelig redusert inntektsramme for Nett. - Våre tre virksomhetsområder (Nett, Strøm og Vannkraft) gir god risikospredning og viser igjen at vi er mindre sårbare for enkeltforhold, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.

 

Utviklingen av driftsresultat for Vannkraft, Strøm og Nett oppsummeres slik:

  • Vannkraft leverer et betydelig høyere resultat med høy produksjon på grunn av mye nedbør og økt kapasitet fra nye anlegg i Tosbotn. Kraftprisen i Nord-Norge har vært på fjorårsnivå. Prisen har vært lavere enn resten av landet på grunn av midlertidig begrenset nettkapasitet ut av området.
    Strøm har et økt og godt resultat på grunn av god markedsoppfølging.
    Nett har et redusert resultat på grunn av betydelig lavere inntektsramme fra NVE, sier Brattbakk.

Driften har gått planmessig med unntak av brannen i Mosjøen trafo i midten av juni. 3 av 5 kraftverk i Tosbotn er satt i drift og de 2 siste blir ferdigstilt til neste år etter at ny entreprenør viderefører utbyggingen.

  •  For 2017 venter vi et svakere årsresultat enn 2016. Dette skyldes redusert inntektsramme for Nett, sier Brattbakk. 
  • En betydelig høyere produksjon enn i 2016 bidrar til at Vannkraft vil levere langt bedre resultat, selv om høsten har vært tørr. Strøm forventes å levere et godt resultat også i 2017, sier han.
  • Resultatet etter skatt i 2017 påvirkes også negativt av økt skatt på grunn av høy grunnrenteskatt for Vannkraft.
  • Pågående effektiviseringsprogram for hele selskapet har som mål å styrke effektivitet og verdiskaping. Effekten av dette arbeidet vil vi se fra 2018, sier Brattbakk.

 

 

30.09.17 (mill. kr)

30.09.16 (mill. kr)

Driftsinntekter

943

938

Driftskostnader

751

750

Driftsresultat

192

189

Driftsresultat   Vannkraft/Strøm/Nett

122/30/33

60/21/108

Netto   finansresultat

-31

-22

Resultat   før skatt

162

167

Resultat   etter skatt

94

112

Investeringer

200

292

Egenproduksjon

1068 GWh

771 GWh

Netto   levert energi R-nett/D-nett

3513/885   GWh

3534/852   GWh

Sluttbrukersalg

903 GWh

980 GWh

Snitt   elspot (område/system)

22,5/26,8   øre/kWh

22,1/22,9   øre/kWh

Sykefravær

2,9 %

3,4 %

Skader med   fravær

0

0