Regnskap 1.halvår 2019

 Første halvår 2019 ble betydelig bedre enn samme periode i fjor. Høyere vannkraftproduksjon tidlig på året og gode kraftpriser har i tillegg til stabil basisdrift gitt et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. For 2019 venter vi likevel et årsresultat som er noe svakere enn fjoråret, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Vannkraftproduksjonen har vært høy i 1. halvår. Det har vært unormalt mildt vær og mye regn i vinter, noe som har gitt oss god tilgang på vann. I tillegg har vi fått alle de nye kraftverkene i Tosbotn i drift. Dette i kombinasjon med noe høyere priser enn i samme periode i fjor, har bidratt til et betydelig styrket halvårsresultat fra vannkraftvirksomheten.

For nettvirksomheten har vi hatt noe mer avbrudd enn i samme periode i fjor, som har resultert i høyere avbruddskostnader. Resultatet fra nettvirksomheten er likevel på samme nivå som fjoråret.

Strømsalgsvirksomheten har hatt et godt første halvår og leverer bedre enn fjoråret. Overtakelsen av Storuman Energi i Sverige ved årsskiftet bidrar positivt, i tillegg til ellers stabil god forvaltning av kundemassen i hjemmemarkedet på Helgeland.

Nominert til internasjonal pris

Vår strategi er å være en selvstendig aktør i kraftmarkedet, med høyt fokus på bærekraft i utøvelsen av vår virksomhet. Helgeland Kraft er i denne forbindelse nominert til en ny pris, denne gang av internasjonale bransjeorganisasjoner til Charge Awards – Energy Branding.

-  Vi er nominert for måten vi har bygd ut og markedsført fornybar vannkraft på, spesielt i tilknytning til Øvre Forsland. Vannkraftproduksjon vil fortsatt være en av våre tre bærebjelker i kjernevirksomheten, og det foreligger ingen planer om å gå inn i nye områder som f.eks. vindkraft, sier Eivind Mikalsen.

Ut fra den prisingen vi ser i kraftmarkedet fremover ventes prisen for 2019 samlet å bli noe lavere enn for 2018. Det har imidlertid vært en tørr sommer, og utviklingen i tilsig av vann og kraftpriser utover høsten vil avgjøre utfallet av andre halvår.

- Vi forventer et godt resultat også for 2019 – men likevel noe svakere enn fjoråret da vi hadde en større positiv effekt av pensjonskostnader som vi ikke venter å få igjen, sier Eivind Mikalsen.