Regnskap 1. halvår 2018

Første halvår i 2018 har vært preget av relativt stabil drift i hele virksomheten og stor aktivitet for å få gjennomført konsernomdanningen. Resultat før skatt ble 149 mill. kr, en økning på 48 mill.kr. sammenlignet med samme periode i fjor. Basisdriften er betydelig styrket som følge av en kraftig økning i kraftprisene i 2. kvartal og reduserte personal-, avskrivnings- og andre driftskostnader, sier adm. dir. Eivind Mikalsen.

Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos Helgeland kraft. Vi satser sterkt på sikkerhetsarbeidet og opplever en positiv utvikling i forebyggende aktiviteter. Det er gledelig at sykefraværet etter å ha økt i starten på året nå er på tur nedover igjen.

Utviklingen av driftsresultatet for de tre virksomhetsområdene: Vannkraft, Nett og Strøm oppsummeres slik:

  • Vannkraft leverer et betydelig styrket resultat som følge av betydelig bedre kraftpriser, som mer enn utjevner reduksjonen i produksjon sammenlignet med samme periode i fjor.  
  • Nett har også styrket sitt resultat som følge av noe økt inntektsramme, lavere avbruddskostnader og reduserte driftskostnader.
  •  Strøm leverer et svakere resultat enn fjoråret som følge av noe press på marginene.

For 2018 forventer vi nå et bedre årsresultat enn i 2017, forutsatt at kraftprisene holder seg oppe og nedbørsforholdene blir som normalt resten av året. Vi er svært tilfreds med at konsernet nå formelt er på plass, og vi vil nå sette trykk på forbedrings- og effektiviseringsarbeidet som skal bidra til økt verdiskaping i hele konsernet, sier Mikalsen.

 

1. HÅ 2018 (mill. kr)

  1. 1.  HÅ 2017 (mill. kr)

Driftsinntekter

814

666

Driftskostnader

640

548

Driftsresultat

173

118

Driftsresultat Vannkraft/Nett/Strøm

113/45/19

81/10/27

Netto finansresultat

-24

-17

Resultat før skatt

149

101

Resultat

90

57

Investeringer

138

62

Egenproduksjon

520 GWh

692 GWh

Sluttbrukersalg

731 GWh

675 GWh

Levert energi distr.nett/reg.nett

695/2461 GWh

630/2374 GWh

Snitt elspot (område/system)

37,4/37,3 øre/kWh

23,1/26,9 øre/kWh

Sykefravær

3,8 %

2,7 %

Skader med fravær

4

0