Populære strømstanskart

Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger. Formålet er å gi enda bedre informasjon rundt planlagte strømbrudd frem i tid og pågående strømbrudd.Ved juletider ble de nye strømstanskartene satt i drift og akkurat i tide før den første vinterstorm kom innover Helgeland den 2. januar. Når uværet herjet var flere tusen innom pr dag for å få informasjon om strømbruddene.

-Når vi nå sender ut SMS informasjon om både planlagte strømstanser og pågående driftsforstyrrelser har vi med link til våre strømstanskart på våre hjemmesider. Kartene vil bli den viktigste informasjonskanalen for oppdatering av strømbrudd for alle som har behov for informasjon, forklarer daglig leder hos Nett Steinar Benum.

På hjemmesiden ligger to forskjellige kart, der det ene viser planlagte strømstanser frem i tid. Det andre kartet viser pågående strømstanser og kan både være driftsforstyrrelser og planlagte strømstanser.
Brukerne kan zoome seg inn og ut i kartet og se hvor mange kunder som er berørt av strømstansene, i tillegg til at hver hendelse har en egen informasjons boks.

-Vi har i den siste tiden jobbet internt med informasjonsrutinene våre ved strømstanser. Ett av hovedmålene er å få gitt oppdatert informasjonen over utviklingen på lengre strømstanser. Vi ønsker også å få ned antall telefonhenvendelser til et minimum slik at operatørene våre kan jobbe mest mulig uforstyrret for å få opp normal strømforsyning igjen, sier Benum.

-Det er viktig å påpeke at vår feilmeldingstelefon er for kunder som har viktig informasjon og har observert hendelser i linjenettet som kan hjelpe oss i rettearbeidet. Vi oppfordrer andre som for eksempel lurer på når strømmen kommer tilbake om å bruke informasjonen på strømstanskartene, supplerer Tore Morten Valåmo, leder av Driftssentralen.

Nettselskapet jobber også med planer om å lage en oversikt over historiske strømstanser som har vært de siste ukene. Formålet er å gjøre slik informasjon lett tilgjengelig for kundene som for eksempel har vært bortreist og kommer hjem til utslåtte sikringer.

-Vi jobber også med å legge til rette for automatisk utbetaling til våre kunder som opplever langvarige strømbrudd over 12 timer. Dette håper vi har på plass innen sommeren, sier Benum til slutt.