Øker ikke nettleien i 2018

Nettleien vil ikke øke i 2018. – Dette er en gladmelding til våre kunder, sier nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft.

 

I følge Energi Norge må 3 av 4 nettkunder regne med høyere nettleie i 2018, men ikke Helgeland Kraft sine kunder på Helgeland.
- Selv med 30 % økt forbrukstariff i Statnetts «sentralnett», kan vi beholde nettleien på samme nivå som i 2017, sier Valla.

Nettleien er den prisen som vi som kunder betaler for transport av kraft.
Strømnettet som transporterer denne kraften må driftes, vedlikeholdes og oppgraderes for å sikre en stabil og trygg leveranse. Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt som bestemmes av NVE(Norges vassdrags- og energidirektorat). Denne skal dekke drift, vedlikehold og investeringer i distribusjonsnettet, samt kostnader ved bruk av sentralnett og regionalnett, pluss eiendomsskatt. Som en del av nettleien må også Helgeland Kraft kreve inn avgifter til staten. Dette utgjør i dag 30 % av strømregningen. Stortinget har vedtatt å øke forbruksavgiften til 16,58 øre/kWh fra 1. januar 2018. Denne utgjør over 3300 kr i året for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh.

På Helgeland er det store avstander og et krevende terreng og klima. Vi har også hatt et aldrende strømnett og et nett som ikke har vært tilpasset utviklingen i elektrifiseringen av samfunnet. I de senere år har Helgeland Kraft investert betydelig i nettet på for å tilpasse seg dette, i tillegg stiller ny teknologi og et mer krevende klima større krav. Det er flere grunner til at selskapet nå kan stabilisere nettleien.
- I tillegg til at de største investeringene er gjennomført, ser vi også virkningen av pågående effektiviseringsprosesser i virksomheten, sier Valla.

Fakta om Helgeland Kraft Nett
• Drifter og utvikler et linjenett på 8000 km.
• Verdien av nettet er 1,6 mrd. kroner
• 45 000 kunder
• Levert energi 6 TWh
• Investeringer i nettet på Helgeland i 2018 er 204 millioner kroner