Linjebefaring med helikopter

I uke 13 starter Helgeland Kraft Nett den årlige inspeksjonen av både regional- og distribusjonsnettet på Helgeland.  

Dette er en viktig befaringsmetode der linjenettet blir visuelt gjennomgått og tatt bilder av for å oppdage mulige feilsituasjoner av større og mindre omfang, etter blant annet vinterstormene.

Årets befaringen gjennomføres av helikopterfirmaet Midtnorsk helikopterservice AS i samarbeid med en eller to montører i cockpit, og vil foregår som lavt flyving over og langs linjene. I tillegg har man såkalt toppbefaring der helikopteret flyr rundt hvert mastepunkt. Montørene har derfor en viktig rolle under befaringen ved å sitte å observere mulige feil, følger med på kart og noterer ned alt som oppdages.

Sikkerhetsfokuset er i høysetet under en slik befaring og derfor samler prosjektleder Magne Skogly inn de involverte montørene og ansvarlige fra helikopterselskapet til et årlig planleggingsmøte i forkant oppstarten. Her gjennomgås planene for selve flyvningen og hvordan sikkerheten og eventuelle krisesituasjoner skal håndteres.   Et viktig element er dialogen mellom montør og helikopterpilot for rapportering av mulige farlige situasjoner under flyvningen.

Kundevarsling

-Det er også viktig for oss at våre kundegrupper er informert og er klar over hva som skjer når helikopteret kommer rundt om på Helgeland. Dette kan være alt fra turgåere, barnehager og spesielt eiere av dyr ute på beite, forteller prosjektleder Magne Skogly.

-Vi sender derfor ut SMS til våre kunder med kort info og link til mer utfyllende informasjon på våre internettsider. På nettsidene har vi også et elektronisk skjema som kundene må benytte for å gi oss informasjon om dyr på beite som vår helikopterpilot bør ta hensyn til. Dette må berørte kunder gjøre årlig slik at vi er sikret korrekt og oppdatert informasjon i forhold til blant annet årstiden.