Lave kraftpriser ga et svakere 1 kvartal for konsernet Helgeland Kraft - Regnskap pr 1. kvartal 2020

Kraftprisene har fått et kraftig tilbakeslag i vinter, i hovedsak på grunn av svært mye regn og snø, og vi får dermed betydelig mindre inntekter til konsernet samtidig som kundene får en lavere strømregning. 

Driftsresultatet ble 83 millioner kroner, som er en nedgang på 51 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal i 2019. Resultat etter skatt er også svekket og er beregnet til 43 mill.kr. for 1. kvartal. Kraftprisene får vi gjort lite med, men vi er godt fornøyd med at det er skapes gode resultater fra det vi selv kan påvirke og at det er godt driv i hele konsernet til tross for utfordrende tider som følge av koronasituasjonen, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

 

Vannkraftvirksomheten har måttet tåle en kraftig tilbakegang på grunn av den sterke svekkelsen i kraftprisene. Mye nedbør har likevel gitt høy kraftproduksjon også i 1. kvartal i år, og en del høyere produksjon enn normalt for årstiden. Denne klarer likevel ikke å demme opp for det kraftige fallet i kraftprisene, og resultatet fra vannkraftvirksomheten er derfor mer enn halvert sammenlignet med samme periode i fjor.

Nettvirksomheten har i 1. kvartal beklageligvis hatt noe mer strømavbrudd på grunn av mer uvær enn i samme kvartal i fjor. Dette gir økte kostnader til avbrudd. Samtidig jobbes det godt med forbedringsarbeid og effektivitet, og resultatet fra nett er stabilt godt og litt over samme kvartal i fjor.

Strømsalgsvirksomheten har hatt svært god drift i 1. kvartal og leverer resultater som er bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Virksomheten til Storuman Energi i Sverige bidrar også positivt, som er svært gledelig.

Koronakrisen har også satt sitt tydelige preg på måten vi arbeider på i Helgeland Kraft, og mange ansatte jobber fra hjemmekontor. Vi har høy oppmerksomhet på beredskap, smittevern og hvordan vi skal møte kundene våre på en god måte i denne krevende situasjonen. Men, aktiviteten er god og det jobbes godt også med andre utfordringer, blant annet knyttet til de store endringene som skjer i vår bransje. For tiden jobber vi med å finne et nytt navn til nettselskapet vårt, og gjøre øvrige tilpasninger som kreves når funksjonelt skille trer i kraft fra neste år.

–      Fremover retter vi også oppmerksomheten enda tydeligere mot økt bærekraft og det grønne skiftet, teknologi og digitalisering, fortsatt organisk vekst og kontinuerlig forbedring. Arbeidet med å få gjennomført «Taktskifte 2025», for å skape økt konkurransekraft og robusthet for hele konsernet er godt i gang, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Kraftprisene har hatt et kraftig fall inn i det nye året, og prisene videre utover i 2020 ser betydelig svakere ut enn fjoråret. I tillegg til kan koronakrisen også gi enkelte effekter på vår virksomhet, men vi har en robusthet som gjør at vi skal håndtere dette på en god måte.

–      Forventningene til årsresultatet for 2020 er at vi tror at resultatet kan bli opp mot halvert sammenlignet med 2019, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.