Resultat 1. kvartal 2022 Helgeland Kraft konsern

Driftsresultatet for første kvartal 2022 ble 32 millioner kroner, noe som er 36 millioner kroner svakere enn for samme periode i 2021.

Første kvartal var preget av ekstreme prisendringer knyttet til systemprisen, blant annet som en konsekvens av den russiske invasjonen i Ukraina. Dette har gitt store utslag på selskapets finansielle sikringer for strømsalg og vannkraft, og et totalt tap på kontraktene på 17 millioner kroner i perioden.

Dette, kombinert med lave spotpriser i vårt prisområde, gir et svekket resultat for konsernet - til tross for at både nettvirksomheten og strømsalgvirksomheten lander på et noe styrket resultat sett opp mot fjorårets første tre måneder.

Utsikter resten av året

Framover rettes oppmerksomheten mot å videreutvikle og styrke strategien Taktskifte 2025.

«For å lykkes med våre vekstambisjoner må vi fortsette å utvikle vår organisasjon og vår regionale forankring. Dette gjøres med bærekraft, kundefokus, og kompetanseutvikling som våre viktigste pilarer for å lykkes», sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

For inneværende år forventes det fortsatt ustabilitet i markedet, noe som gjør at forventet resultat for 2022 ser ut til å bli svakere enn for 2021.

«Vi stiller godt forberedt og er optimistisk for tiden fremover, der vi skal fortsette vårt gode samarbeid med eiere, kunder og andre samarbeidspartnere», avslutter Mikalsen.