Konserndirektør for Nett, Frode Valla, går over i ny stilling som Direktør Forretningsutvikling.

Helgeland Kraft står foran store endringer i de kommende år både av organisatorisk og forretningsmessig art. Myndighetene ønsker å skille nettvirksomheten funksjonelt fra resten av konsernet og dette må løses innen 1.1.2021. 

For å analysere mulighetene konsernet Helgeland Kraft har og ikke minst hva som må gjøres mot målet om ett fullelektrisk samfunn, mener vi at det er viktig å fokusere på temaet forretningsutvikling, sier konsernsjef Eivind Mikalsen. Stikkord her er elektrifisering av transport – biler, busser, ferger m.v. – oppdrett og annen industri som vil legge om fra fossilt brensel til fornybar elektrisk energi. Dette omtales også som det grønne skifte.

Nye store kraft prosjekt kommer også inn under stillingen, da vi ser ett økende behov for å være på hugget ved nyetableringer og utvidelser av eksisterende industri, tilføyer Mikalsen.

Med denne endringen ønsker vi også å spisse fokuset på nettvirksomheten, der utfordringene til organisering og forbedringer gir oss flere utfordringer i årene som kommer.

Konserndirektør Nett, Frode Valla, har den kompetansen vi har sett etter, og er allerede tiltrådt den nye stillingen. Stillingen som konserndirektør Nett blir lyst ut med det første, og inntil ny er ansatt vil konsernsjef Eivind Mikalsen fungere i stillingen.