Kjøper svensk strømselskap

Helgeland Kraft har kjøpt alle aksjer i morselskapet til Storuman Energi som selger strøm til privatmarkedet i Sverige. 

I juni i år inngikk Helgeland Kraft AS og Storuman Kommune en intensjonsavtale hvor man så på mulighet for at Helgeland Kraft skulle kjøpe Storuman Kommunes 50 % eierandel i Storuman Energi AB.

Helgeland Kraft har siden år 1999 vært engasjert i strømsalg i Sverige gjennom å ha eid Storuman Energi AB 50 % og kjenner selskapet godt gjennom dette eierskapet.

Storuman Energi AB har i dag 47 000 kunder i hele Sverige og 18 ansatte i Storuman. Selskapet sine kundeløfter er rett strømpris og miljøvennlig strøm. Selskapet skal videreføres og driften skal skje i et tett samarbeid med Helgeland Kraft. Samlet vil selskapene ha en kundebase på i underkant av 100.000 kunder.

-       Sammen skal vi utvikle synergier som vil være nyttige både for Helgeland Kraft Strøm AS og Storuman Energi AB. Målsetningen er at begge parter skal være bedre rustet til å møte utviklingen i strømmarkedet og de nye krav som morgendagens kunder har, sier konsernsjef i Helgeland Kraft, Eivind Mikalsen.

Vi går mot et felles Nordisk marked med harmonisering av regelverk og el-hub i alle nordiske land.

-       Dette gir muligheter for en felles teknisk plattform for Helgeland Kraft Strøm AS og Storuman Energi AB og dermed store muligheter for synergier mellom selskapene som igjen vil gi potensiale for å realisere stordriftsfordeler, sier Mikalsen.

Vi har et langt og godt samarbeid med Helgeland Kraft og vi er meget fornøyd med at de vil kjøpe Storuman Kommunes andel av aksjene og utvikle SEAB videre. Helgeland Krafts eierskap vil styrke videreføring av driften og opprettholdelse av lokale arbeidsplasser, sier ordfører i Storuman kommune Tomas Mörtsell.

Storuman Energi AB vil organiseres under Helgeland Kraft Strøm AS fra 1. januar 2019.