Ingen grunn til å bekymre seg for de nye strømmålerne

De fleste kunder er åpne og velvillige, men enkelte kunder uttrykker bekymring for stråling og fare for personvernet i forbindelse med innføring av nye strømmålere(AMS).

- Det skulle det ikke være noen grunn til. Myndighetene stiller strenge krav til sikkerhet, og forskning viser at målerne har svært liten stråling, sier Nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla.

Det er NVE (Norges vassdrags- og energiverk) som har pålagt nettselskapene å innføre avanserte måle- og styringssystemer (AMS) hos alle kunder innen 1.1.2019. Derfor vil Helgeland Kraft bytte ut alle gamle strømmålere. Helgeland Kraft er godt i gang med utrullingen og til nå har 8000 kunder fått installert ny automatisk måler.

 • AMS-målere er en nødvendig brikke i fremtidens kraftsystem. De vil også bidra til effektivisering av nettselskapene, det bidrar til mindre nettkostnader som igjen gir kundene lavere nettleie, sier Valla.
 •  For å kunne få full effekt av effektiviseringsgevinsten av denne moderniseringen er det viktig at alle våre kunder tar imot våre montører som kommer for å bytte måleren. Måleren er nettselskapets eiendom og vi trenger at de er tilgjengelig for oss i denne sammenhengen. Nektes vi adgang uten at det er innvilget fritak, vil dette medføre et oppmøtegebyr på kr. 1500,- sier han.

Det er mange fordeler med de nye strømmålerne. Her er noen av dem:

 • Det er enklere - du slipper å lese av strømmen
 • Det er tryggere - Den nye måleren vil på sikt gi oss mulighet til å oppdage strømbrudd og jordfeil og bidra til mer nøyaktig lokalisering av feil, slik at vi kan rette raskere. Det er smartere - måleren registrerer strømforbruket ditt kontinuerlig og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.
 • I fremtiden får du en bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
 • Du betaler for strømmen du brukte akkurat den timen du brukte den og kan redusere forbruket når strømmen er dyrere.

Helsedirektoratet: - Ikke unngå strømmålere

Helsedirektoratet mener at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å påstå at stråling fra målerne gir helseskader. De mener at folk som er redde for helseskadene bør oppmuntres til å ikke unngå AMS-målere, skriver NVE på sine nettsider.

 • Men i tilfeller der man har grunnlag for frykt for helsepåvirkning fra målerens kommunikasjonsmodul, er det tilstrekkelig med erklæring fra lege eller psykolog som bekrefter denne bekymringen. Helgeland Kraft vil allikevel skifte ut måleren. Den eneste forskjellen er at kommunikasjonsmodulen som skal sende målerverdiene fjernes fra måleren.

Mindre stråling enn mobil

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har målt stråling og sendeaktivitet fra AMS-målerne. Målingene viser at strålingen er langt under en tusendel av grenseverdiene for stråling fra radiosendere.

Målingene underbygger det Statens strålevern har sagt om stråling fra måleren. Deres forskning oppfyller de vitenskapelige kvalitetskravene for forskning.

 • Strålingen fra de nye AMS-målerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.
 • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, strålingen er uansett svak.
 • Alle teknologiene i strømmålerne gir svak stråling.

Strenge krav til sikkerhet

Avdelingsdirektør i NVE, Olav Flataker mener nettselskapene tar IKT-sikkerhet på alvor.

 • IKT-sikkerhet og personvern er kritiske områder som krever særlig oppfølging. Vi oppdaterer derfor gjeldende forskrifter og gjennomfører tilsyn hos nettselskapene. De tar IKT-sikkerhet på alvor, sier avdelingsdirektør i NVE, Olav Flataker på NVE sine nettsider.