Historisk lave strømpriser i vinter

Det har vært en meget spesiell vinter i år med enorme nedbørsmengder som både har gitt mye tilsig til vannmagasinene og store snømagasiner.

 Hydrologisk balanse, som er vann i magasin og snømagasin, har endret seg fra 10 TWh under normalt i des 2019 til 30 TWh over normalt ved utgangen av mars. De enorme snømagasinene utgjør alene ca 83 TWh. Til sammenligning er årlig norsk kraftproduksjon ca 134 TWh. I tillegg til dette har det vært mildt i hele Skandinavia, som har ført til lavere forbruk enn normalt. Og så har det vært mye vind som har bidratt til høy vindkraftproduksjon.

Dette har ført til rekordlave strømpriser. Prisen for mars måned ble levert på 10 øre/kWh, mens til sammenligning var prisen for mars måned i fjor 40 øre/kWh.

Pandemien på grunn av Koronaviruset påvirker priser på råvarer som olje, kull, gass og CO2 kvoter. Nedstenging av industri og bedrifter i hele Europa, gjør at det forventes en kraftig reduksjon i strømforbruket. Dette påvirker kraftprisene som vi ser framover. Kontrakter for sommeren handles i dag rundt 6,5 øre/kWh, mens fjorårets sommer hadde priser rundt 33 øre/kWh.

Slik vi ser strømmarkedet i dag, så vil 2020 være et år vi kan få de laveste strømprisene vi har sett siden liberaliseringen av strømmarkedet på 90- tallet. Mye av utvikling videre vil være avhengig av hvor lenge tiltakene mot Koronaviruset vil vare, i tillegg til vær og vind i Skandinavia.