Helgeland Kraft tilbyr fastprisavtaler til bedrifter

Basert på den nye fastprisordningen initiert av norske myndigheter tilbyr nå Helgeland Kraft fastpriser på 3, 5 og 7 år til bedriftskunder på Helgeland

De høye strømprisene har det siste året har skapt overskrifter og stor usikkerhet i hele Norge. Den nye ordningen har som mål å skaffe bedrifter forutsigbare fastprisavtaler i årene framover. Regjeringen har avviklet strømstøtten til bedrifter og erstattet det med en fastprisordning. Det er utgangspunktet for at Helgeland Kraft nå har utviklet et tilbud til bedriftskunder på Helgeland.

Fastpriser til kunder på Helgeland

Vi har jobbet lenge for å få på plass et tilbud som skaper forutsigbarhet for bedriftskunder som ønsker det, i et marked hvor strømprisene er uforutsigbare og svinger voldsomt, sier daglig leder i Helgeland Kraft Strøm, Arild Markussen. Vi er glade for å kunne være tidlig ute med å tilby Fastpriser på 3, 5 og 7 år til våre kunder på Helgeland. Det er et begrenset volum av kraft tilgjengelig for våre bedriftskunder lokalt på Helgeland. Vi ser at strømprisene har variert mye det siste året, fra ekstremt lave priser på 2-3 øre/kWh til 4-5 kr/ kWh enkelte timer. Dette gir usikkerhet og vi tror svingninger i strømprisen vil bli en del av framtiden sier Markussen.

Aktiv verdiskapning

Med en pågående energikrise i Europa og fortsatt krig i Ukraina, samtidig som samfunnet går mot mer og mer elektrifisering, vil det være usikkerhet hvordan strømprisene vil utvikle seg i tiden framover. Nord-Norge har i stor grad vært skånet for like høye priser som i sør, men vi fikk en liten forvarsel på at strømprisene også kan bli høye i nord med en spotpris på nesten 1 kr/kWh i desember.

I en usikker tid er det viktig at vi kan tilby fastpriser på strøm som er konkurransedyktige og forutsigbare for næringslivet på Helgeland, sier Leder for Bedriftssalg, Lars-Andreas Østvik. Vi er glade for at vi nå er klare med en fastprisordning som gjør at de bedriftene som ønsker forutsigbarhet kan sikre strømprisen på det som historisk sett er lave priser, og også under de prisene vi kan handle i det åpne markedet. Vi har akkurat lansert fastpristilbudet til de kundene som har meldt sin interesse tidligere og det har blitt veldig godt mottatt. Vi åpner nå opp for at andre bedriftskunder på Helgeland kan melde sin interesse og vi vil fordele det volumet som vi har tilgjengelig, etter hvor mange som er interessert. Det er litt «først til mølla» i denne runden, men vi jobber videre med å kunne stille volum tilgjengelig til alle våre kunder, sier Østvik

Fakta Fastprisordningen:

Nå ligger det til rette for bedre fastprisavtaler på strøm


Helgeland Kraft tilbyr sine kunder fastpris på 3, 5 og 7 år. Bedriftene får dekket inntil 80 % av sitt forbruk til fastpriser, resten blir levert til Spotpris. Helgeland Kraft Vannkraft stiller et begrenset volum tilgjengelig til kunder på Helgeland. Første oppstart er 1.februar 2023