Helgeland Kraft Strøm velger Altere som ny systemleverandør

Helgeland Kraft Strøm rigger seg for fremtiden og velger det nyutviklede kundeinformasjonssystemet Utility Cloud. «Vi har en klar strategi når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for økt kundefokus», sier daglig leder i Helgeland Kraft Strøm Arild Markussen. «Den nye teknologien vil forenkle vår kommunikasjon med kunden samtidig som vi effektiviserer driften i selskapet». «Med Utility Cloud vil vi i tillegg kunne tilby innovative produkter og tjenester tilpasset våre kunder», forklarer Markussen.

For 2 år siden kjøpte Helgeland Kraft Strøm sluttbrukerselskapet Storuman Energi i Sverige. «Vi har et mål om at Storuman Energi også skal ta det nye systemet Utility Cloud i bruk slik at begge selskapene får en lik plattform», sier Arild Markussen.

 

Teamet bak Altere har mange års erfaring fra energibransjen, og har ledet flere store prosjekter for de største selskapene i bransjen. Gjennom årene som konsulenter har de sett et stort behov for moderne teknologi som kan løfte strømselskapene inn i en moderne digital tidsalder. Daglig leder i Altere, Torbjørn Hompland, er svært tilfreds med å få inn Helgeland Kraft Strøm som kunde. «De matcher våre ambisjoner med offensiv vekst i Norge og Norden, sier Hompland». «Vi opplever Helgeland Kraft som innovative, og merket tidlig at de ønsket å ta i bruk ny teknologi for å vokse videre og effektivisere driften av selskapet».

Altere startet utviklingen av kundeinformasjonssystemet Utility Cloud høsten 2019, og er allerede i produksjon med sin første kunde. Utility Cloud bruker moderne skybasert teknologi og hele plattformen kjøres på Microsoft sine datasentre gjennom skytjenesten Azure. Altere ble i juni tatt inn i Microsoft sitt program for oppstartsbedrifter og samarbeider med et verdensledende kompetansemiljø innen utvikling av skyteknologi innenfor energisektoren.

Utility Cloud er en multitenant plattform med tjenester for energibransjen med spesielt fokus på åpenhet, driftseffektivitet og dynamisk skalerbarhet i takt med kunden. «Dette er viktig i en tid hvor bransjen står overfor store omveltninger og forventede konsolideringer», sier produktsjef i Altere Erlend Falch-Pedersen. «Vi fokuserer sterkt på automatisering, forenkling og avvikshåndtering i stedet for manuelle og tidkrevende prosesser», avslutter Falch-Pedersen.

Kontaktpersoner Altere:
Daglig leder Torbjørn Hompland th@altere.no +47 412 30 076                                                                                                        
Produktsjef Erlend Falch Pedersen efp@altere.no +47 952 12 502 

 

Kontaktperson Helgeland Kraft Strøm:

Daglig leder Arild Markussen arild.markussen@helgelandkraft.no +47 911 31 771