Helgeland Kraft Strøm skal levere strøm til Rana kommune

Helgeland Kraft Strøm AS vant anbudet for levering av strøm til Rana Kommune sine anlegg for de neste 2 årene med opsjon på ytterlige 2 år. Vi er meget godt fornøyd med å ha Rana Kommune videre som kunde de neste årene sier konserndirektør Strøm Arild Markussen.

Rana Kommune er av de offentlige aktørene med størst forbruk av strøm på Helgeland med et årlig forbruk på ca 25 GWh.

Dette viser at vi er konkurransedyktig på pris og tjenester og vi kan derfor fortsette å levere strøm til våre eierkommuner på Helgeland, sier leder for bedriftssalg Lars Andreas Østvik. Det er hard konkurranse blant leverandørene i slike anbudsprosesser og det er viktig for oss at vi klarer å være i front.

«Rana kommune har tidligere hatt et godt samarbeid med Helgeland Kraft og ser positivt fram til nye år i et marked som er utfordrende og spennende. Det er viktig for oss å få riktig pris for grønn, fornybar energi og samtidig sørge for klimavennlig, bærekraftig energiforbruk i våre kommunale bygg/anlegg.»  sier Steinar Henriksen, avdelingssjef Byggdrift i Rana kommune