Helgeland Kraft Strøm er en av de første 24 strømleverandørene som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV). Målet er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Strømleverandører må gjennom en omfattende sertifiseringsprosess for å kunne være en del av Trygg Strømhandel. I tillegg må selskapene løpende oppfylle en rekke krav når det kommer til salg, kundekontakt, informasjon, kompetanse og andre kriterier.

Det var en selvfølge for Helgeland Kraft Strøm å gjennomføre sertifiseringen.

- Vi ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel slik at kundene er trygge på oss som strømleverandør. Samtidig gir det oss et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene våre, sier Arild Markussen, daglig leder i Helgeland Kraft Strøm AS.

Det Norske Veritas har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. Av 33 påmeldte selskaper, ble 24 sertifisert. De øvrige har enten bedt om mer tid, eller ikke bestått kravene så langt.

- Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

Sertifiseringen er femårig, og selskapene har en årlig rapporteringsplikt til DNV. Les mer om kravene i Trygg strømhandel her: https://www.energinorge.no/trygg-stromhandel