Helgeland Kraft oppretter nytt datterselskap

Generalforsamlingen i Helgeland Kraft vedtok i dag å opprette et nytt datterselskap i tillegg til de tre som er fra før.

Kontorbygg i Mosjøen

Helgeland Kraft ble i 2018 omdannet til et konsern med tre datterselskap: Nettselskapet Linea, produksjonsselskapet Helgeland Kraft Vannkraft og salgsselskapet Helgeland Kraft Strøm – som igjen eier det svenske selskapet Storuman Energi.

Helgeland Kraft-konsernet ønsker å være en totalleverandør av energi og smarte energirelaterte løsninger. Framveksten av det grønne skiftet gjør at nye muligheter åpner seg, både for de etablerte kjernevirksomhetene og for å skape verdier innenfor nye områder. Det er disse nye områdene det nyetablerte datterselskapet skal konsentrere seg om. Med basis i etablert kompetanse i konsernet skal den nye datteren være en tjenesteyter både internt og eksternt.

Målet med det nye selskapet er å ta en tydeligere posisjon og rolle innenfor de muligheter og behov som følger med det grønne skiftet. Slik kan de eksisterende selskapene konsentrere seg om sin kjerneaktivitet og rendyrke den, samtidig som det nye selskapet utvikler nye muligheter i et marked i stor endring.

Vi ser for oss at det nye selskapet vil påta seg oppdrag innen rådgiving, prosjektering, bygging og drift av anlegg for ny industri, ladeanlegg, landstrømanlegg, mobil strømforsyning, nye teknologier for fornybar energiproduksjon og deltagelse i tilsvarende virksomheter, uttaler en fornøyd konsernsjef i Helgeland Kraft, Eivind Mikalsen. Vi ser fram til å kunne tilby en mer helhetlig og framtidsrettet energiløsning for våre kunder, samarbeidspartnere og eiere, avslutter Mikalsen.

Med denne etableringen får vi det redskapet vi trenger for å møte framtidas utfordringer og muligheter, sier forretningsutvikler i Helgeland Kraft, Frode Valla.