Konsernets driftsresultat i første kvartal er styrket sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet i kvartalet ble 125 millioner kroner, som er 94 millioner kroner bedre enn samme kvartal i 2022. Markedet fortsetter med å være volatilt, noe som gjenspeiles i de raskt endrede kraftprisene. Områdeprisene har så langt i år vært klart høyere enn samme tid i fjor.

Forbedringen i områdeprisen har løftet driftsresultatet i Vannkraft, dette til tross for at produksjonen har vært noe lavere. Produsert volum var på 254 GWh mot 309 GWh første kvartal 2022. Vannkraftvirksomheten har god drift og noe lavere kostnader 1.kvartal 2023 enn ventet. Det forventes imidlertid at aktiviteten og investeringene vil øke noe utover året.

Nettvirksomheten leverer et godt driftsresultat første kvartal grunnet bedret forutsetninger i inntektsrammemodellen. Driftsresultatet er bedre enn samme tid i fjor og kommer av god effektivitet og kostnadskontroll. Kostnad på ikke levert energi (KILE) er lavere enn samme tid i fjor grunnet mer stabile værforhold. Aktiviteten er lavere under vintersesongen og forventes å ta seg opp utover året. Nettvirksomheten står ovenfor store investeringer fremover, både i form av vedlikeholdsarbeid og ikke minst de mange forventede industrietableringer på Helgeland.

Strømsalgvirksomheten leverte et noe svakere driftsresultat 1.kvartal enn samme tid fjor. Lavere marginer og nedgang i solgt energi i vår svenske virksomhet er årsaken til dette. Vi har fortsatt en meget sterk markedsposisjon på Helgeland, samtidig som vi jobber aktivt med salgsaktiviteten utenfor vår region.

Utsikter resten av året
Vi forventer gode effekter av arbeidet med strategiprogrammet Taktskifte, hvor vi fortsetter å utvikle organisasjonen gjennom kundefokusert vekst, styrke teknologi og digitalisering, samt drive frem løsninger som er bærekraftig og bra for miljøet. Nytt datterselskap i Helgeland Kraft vil være i drift under andre kvartal. Dette vil gjøre det lettere å rendyrke kjernevirksomheten og samtidig sette søkelys på smart vekst knyttet til det grønne skiftet. Konsernet har over tid bygd god kompetanse og en sterk regional forankring, som er viktige forutsetninger for å lykkes. Helgeland Kraft skal fortsatt være en aktiv verdiskaper på Helgeland.