Helgeland Kraft Konsern - Resultat Q3 2018

Første driftskvartal etter gjennomført konsernomdanning har vært preget av stabil og god drift i hele virksomheten. Hittil i år har vi et driftsresultat på 306 mill. kr., som er 114 mill. kr. bedre enn ved utgangen av tredje kvartal i fjor. Alle våre tre virksomhetsområder (nett, vannkraft og strøm) leverer godt, og to av dem betydelig bedre enn ventet.

Resultat før skatt pr. utgangen av september ble 274 mill. kr, som er 112 mill.kr. bedre enn samme tidspunkt i fjor. Resultat etter skatt er estimert til 154 mill.kr. – som gir en resultatforbedring på 60 mill.kr.

Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos Helgeland kraft. Vi satser sterkt på sikkerhetsarbeidet og opplever en positiv utvikling i forebyggende aktiviteter. Sykefraværet holder seg på et stabilt lavt nivå og lå gjennomsnittlig på 3,1 % i årets første 9 måneder.

Vi er godt fornøyd med resultatet pr utgangen av 3. kvartal i år. Det er god driv i organisasjonen på forbedrings- og effektiviseringsarbeidet, samtidig som gode kraftpriser bidrar til å dra resultatet betydelig opp. 2018 kommer til å bli et godt år for Helgeland Kraft, og resultatet ventes å bli betydelig bedre enn fjoråret sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

 

Q3 2018 (mill. kr)

Q3  2017 (mill. kr)

Driftsinntekter

1265

943

Driftskostnader

960

751

Driftsresultat

306

192

Driftsresultat Vannkraft/Nett/Strøm

209/77/23

122/33/30

Netto finansresultat

-32

-31

Resultat før skatt

274

162

Resultat etter skatt

154

94

Investeringer

289

200

Egenproduksjon

790 GWh

1068 GWh

Sluttbrukersalg

1028 GWh

903 GWh

Levert energi distr.nett/reg.nett

948/3693 GWh

885/3513 GWh

Snitt elspot (område/system)

40,8/41,0 øre/kWh

22,5/26,8 øre/kWh

Sykefravær

3,1 %

2,9 %

Skader med fravær (H1)

6,2

0