Helgeland Kraft er nå blant finalistene til prestisjefulle CHARGE Awards 2019

 Helgeland Kraft er nå sammen med to andre energiselskaper finalist i CHARGE awards  CHARGE Awards i kategorien Best green brand.

CHARGE Awards er en prisutdeling hvor det kåres vinnere i åtte kategorier under den årlige CHARGE Energy Branding konferansen på Island. Prisene tar sikte på å løfte frem de beste merkevarenavnene innen den globale energisektoren.

Internasjonal anerkjennelse for satsning på fornybar energi

Vi i Helgeland Kraft ser på det å bli nominert og lagt merke til utenfor Norges grenser som en stor ære. Samtidig er nominasjonen en bekreftelse på at vår satsning på 100 % fornybar energi og utbyggingen av miljøvennlige vannkraftverk er et positivt og viktig bidrag til det grønne skiftet.

Miljø og bærekraft i fokus - strategisk og i praksis
Blant kriteriene juryen vurderer, både i nomineringsfasen og ved kåring av vinner, er hvorvidt merkevaren skiller seg fra sine konkurrenter og oppfattes som unik. Evnen til å forstå og kommunisere med sine lojale kunder, er andre viktige forhold som vektlegges.

Vi vil også rette en stor takk til kundene våre som har vært med på å besvare en kundeundersøkelse om oss,og hjulpet oss til denne finaleplassen. Vi opplever at våre kunder stadig blir mer opptatt av at strømmen de kjøper er 100 % fornybar.

I kategorien Helgeland Kraft er nominert i, Best green brand Category, er det fokus på miljø og bærekraft samt evne til å kommunisere og praktisere dette på en god måte som veier tyngst. Det er først og fremst vår satsing på vakker vannkraft fra Helgeland, og vår markedsføring av denne som blir lagt merke til.

- Helgeland Kraft har over tid hatt en klar strategi i forhold til å satse på mer utbygging av vannkraft. Vi har erkjent at dersom vi over tid skal utvikle oss videre må vi tilpasse oss nye krav til både utforming, materialbruk og tilrettelegging. Vårt mål for våre siste utbygginger har blant annet vært å bygge kraftverk med attraksjonsverdi, hvor det i stor grad skal være tilrettelagt for friluftsliv og turisme. Det at vi nå er nominert til ytterligere en pris for dette arbeidet viser at vi har lyktes med dette og det faktum at dette samtidig skaper blest om Helgeland og Helgeland som fornybarregion tror vi over tid vil være positivt både for oss og våre eiere, sier Torkil Nersund

Prisutdeling i september 2019
Vi ser frem til å delta på CHARGE Green Energy Branding konferansen 30. september, og er spente på hvem det internasjonale ekspertpanelet  kårer som årets vinnere av CHARGE Awards. Spesielt spente er vi naturligvis på hvem som når helt til topps i Best green brand Category!

- Bærekraft er og har vært et viktig fokus for hele konsernet Helgeland Kraft. Det at vi nå blir nominert til en slik pris, vitner om en sterk posisjon og et god utgangspunkt for videre utvikling, sier Eivind Mikalsen