Helgeland Kraft AS - regnskap pr 1. kvartal 2018

Resultat før skatt for Helgeland Kraft pr 1. kvartal 2018 er redusert sammenlignet med fjoråret. – En vinter uten regn har halvert kraftproduksjonen og dermed har relativt høye kraftpriser ikke kunnet bidra til resultatforbedring, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.

Utviklingen av driftsresultat for Vannkraft, Strøm og Nett oppsummeres slik:

  • Vannkraft leverer et betydelig redusert resultat med lav produksjon på grunn av lite nedbør. Kraftprisen har vært godt over fjorårsnivå.
    Strøm har fortsatt godt resultat på grunn av god markedsoppfølging og noe økt salg.
    Nett ligger på fjorårsnivå med en fortsatt lav inntektsramme fra NVE, sier Brattbakk.
    Totalt er driftsresultatet som forventet.

 Driften har vært stabil.

  •  For 2018 forventer vi et svakere årsresultat enn 2017 hvis nedbørsforholdene blir som normalt resten av året. Det er derfor ingen hemmelighet at vi ønsker mye regn framover, sier Brattbakk. 

  • Pågående effektiviseringsprogram for hele selskapet som forbedrer drift og verdiskaping begynner å virke inn og effekten av dette arbeidet kommer, sier Brattbakk.

 

Q1/2018 (mill. kr)

Q1/2017 (mill. kr)

Driftsinntekter

398

369

Driftskostnader

343

275

Driftsresultat

56

93

Driftsresultat vannkraft/strøm/nett

25/18/15

55/21/19

Netto finansresultat

-14

-11

Resultat før skatt

42

82

Resultat

27

39

Investeringer

86

57

Egenproduksjon

211 GWh

397 GWh

Sluttbrukersalg

416 GWh

392 GWh

Levert energi distr.nett/reg.nett

412/1223 GWh

365/1226 GWh

Snitt elspot (område/system)

36,5/37,2 øre/kWh

23,4/27,6 øre/kWh

Sykefravær

4,7%

3,4%

Skader med fravær

2

0