Flimmertesting på Helgeland i måned skiftet mai/juni

Gjennom våren har Statnett, MIP Industrinett og Helgeland Kraft Nett planlagt tester med målsetting om å minske flimmernivået på Helgeland.

 

I måned skiftet mai/juni vil det foregå forskjellige tester for å få en større forståelse for hvordan strømnettet rundt Mo Industripark kan driftes for å få ned flimmernivået.

-Vi har satt ut måleinstrumenter flere plasser i strømnettet for å måle virkningene av våre tester. Målingene vil gi oss verdifulle indikatorer på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre leveringskvaliteten på strømforsyningen og samtidig legge til rette for økt næringsvirksomhet, sier Eivind Parelius, fagekspert på flimmer og spenning i Helgeland Kraft Nett.

-Selv om flimmer varer i korte perioder kan det være irriterende for kunder, og da spesielt på vinteren og mørketiden. Selv om det ikke er påvist skadelig for elektrisk utstyr kan det føles ubehagelig med blinkende lys, sier Parelius.

Hvis kunder opplever flimmer som blir svært ubehagelig ønsker Helgeland Kraft Nett tilbakemeldinger om dette via deres internettside og elektroniske skjema «Hjelp oss å bli bedre / kundeklage».

-Vi håper at våre tester sammen med Statnett og MIP blir nyttig for å gjøre permanente flimmerreduserende tiltak. Myndighetene ved Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er også informert og støtter de testene som nå blir gjennomført på Helgeland, avslutter Eivind Parelius.

Faktaboks:

«Hva er flimmer?»
Flimmer er endringer i spenningen slik at det oppstår synlig variasjon i lysstyrken i en lyspære . Gjerne rundt 8-10 ganger i sekundet.

Mulige årsaker: Lysbueovner, sveiseutstyr, store lastvariasjoner.