Deler av Helgeland Kraft får nytt navn

I høst vil nettvirksomheten i konsernet til Helgeland Kraft skifte navn. Etter en god prosess internt, med mange navneforslag, har generalforsamlingen i dag godkjent det nye navnet. Fra 30. oktober vil Helgeland Kraft Nett hete Linea.

Bakgrunnen for navnebyttet er at myndighetene stiller krav til selskapsmessig og funksjonelt skille innen 01.01.2021 for energiselskap med over 10.000 kunder. Målet med kravet er blant annet å sikre at nettselskapene opptrer nøytralt, slik at de ikke gir fordeler til de andre virksomhetene i konsernet som er konkurranseutsatt.-Navnebyttet til Linea for nettvirksomheten skal blant annet gjøre det enklere for kundene å forstå når de skal kontakte sin strømleverandør eller sitt nettselskap. Vi vil komme med mer klargjørende informasjon rundt dette til våre kunder gjennom høsten, sier daglig leder for Nett Steinar Benum.

-Navnet Linea betyr linje på latin, og vi håper at våre kunder opplever det som kort og enkelt å huske. Vi har et pågående prosjekt internt for å sette kunden i sentrum. Da mener vi navnet passer bra fordi det er både moderne og har det menneskelige i seg ved at det også er et jentenavn, forteller Benum.

Når nå navnevalget er gjort gjenstår det mye arbeid med å omprofilere alt fra brevark, internettsider og til våre biler som kjører rundt på Helgeland. Hovedfargen til Linea er orange, og på sikt vil våre biler bli mere synlige i trafikkbildet. På denne måten oppnår vi å forbedre trafikksikkerheten.

-Nettvirksomheten vil fortsatt være en viktig pilar i konsernet til Helgeland Kraft også etter navneskifte den 30. oktober. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe på konsernnivå som forbereder det funksjonelle skillet og styringsstrukturen fra 01.0.2021, avslutter konsernsjef Eivind Mikalsen.