Ove A. Brattbakk går av som administrerende direktør i Helgeland Kraft

Administrerende direktør i Helgeland Kraft Ove A. Brattbakk fyller 62 år i desember 2017 og har meddelt styret at han vil gjøre bruk av sin pensjonsavtale og fratre 1. juli 2018.

Ove A. Brattbakk ble ansatt som administrerende direktør i juni 1993 og har før det 11 års tjeneste i forskjellige stillinger i Helgeland Kraft.

En av de mer utfordrende og viktige lederstillingene på Helgeland blir dermed ledig og styret vil bruke høsten/vinteren på rekrutteringsprosessen. Styreleder Tom Eilertsen sier det blir en krevende og spennende oppgave å finne ny leder.

Tom Eilertsen
Styreleder

For ytterligere kommentarer og spørsmål:
Styreleder Tom Eilertsen, 90547403
Adm. dir Ove A. Brattbakk, 90648270