12 000 automatiske strømmålere er byttet ut

Prosjektet er i rute og en viktig milepæl er nådd i utskiftingen til moderne strømmålere. 

I de mange stormene på Helgeland vil de automatiske strømmålerne gjøre det lettere å oppdage strømbrudd. I tillegg gir de deg som kunde mulighet til å holde oversikt over strømforbruket ditt, samtidig som måleravlesningen skjer automatisk. Etter hvert som teknologien utvikler seg kan den nye strømmåleren også åpne for uante muligheter. 

  • Vi har nådd en viktig milepæl og har byttet 25 prosent av målerparken. Vi er i godt driv og på skjema med utbyggingen. Det er vi svært fornøyd med. Før året er omme skal 45 000 nye målere være montert, sier Pål Wikran Vassvik, prosjektleder for utrulling av AMS-målere i Helgeland Kraft.

Måleren gir en bedre hverdag

AMS er automatiske strømmålere. Den nye teknologien i de nye strømmålerne vil bidra til lavere kostnader over tid for nettselskapene og lavere nettleie til kundene. Det er myndighetene som har bestemt at disse skal innføres. Målerne skal samle inn informasjon om belastningen på strømnettet. Dette er primæroppgaven til de nye målerne, og det gir nettselskapene god oversikt over hvor det trengs utbedring. I kjølvannet av det kommer mange andre positive gevinster for deg som kunde.

  • Hvis du har strøm på hytta og et tre faller i en storm og bryter koblingen i lavspentnettet, vil du nok ikke oppdage det før neste gang du er der. Med de nye strømmålerne kan vi oppdage strømbruddet raskere, og vi kan sende montørene til riktig sted for å gjøre reparasjoner, sier Vassvik.

Spenningskvalitet er også noe mange kunder er opptatte av. På slutten av et linjestrekk kan du ha for lav spenning, noe som fører til svakere lys eller andre konsekvenser. Med AMS vil nettselskapet kunne få et mye bedre bilde av hvordan strømnettet ser ut.


Snart kommer kanskje montørene fra Helgeland Kraft til deg, og du kan finne all informasjon du trenger på http://www.helgelandkraftnett.no/forside/automatiske-strommalere/

  •  Det er et stort prosjekt å bytte 45 000 målere på Helgeland. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av året. Det krever mye logistikk. Før vi kommer får kundene to brev. Når det nærmer seg får de en SMS og de får også en påminnelse dagen før via SMS, sier Vassvik.